Duomenų mainų platformos prisijungimo ir naudojimosi instrukcija

Procesų schemos

2023-03-10 Sutarties kontaktų keitimas LT v1.0.0.png

2023-03-10 Contract contact change EN v1.0.0.png

2023-01-23 Tarifo plano keitimo procesas LT v1.png

2023-01-23 The process of tariff plan change EN v1.png

2023-01-19 Istorinių klientų duomenų teikimo procesas LT v1.3.png

2023-01-19 The process of providing historical customer data EN v1.3.png

2022-10-05 Atjungimas_Įjungimas v1.0 LT.png

2022-10-05 Disconnection_Connection v1.0 EN.png

2022-08-26 Tiekėjo keitimo procesas LT v1.6.png

2022-08-26 Supplier switching process EN v1.6.png

2022-08-26 Tiekėjo keitimo užklausos atšaukimas LT v1.0.png

2022-08-26 Supplier change notification cancellation EN v1.0.png

2022-07-21 Tiekėjo keitimo procesas LT v1.5.png

2022-07-21 Supplier switching process EN v1.5.png

2022-06-22 Tiekėjo keitimo procesas LT v1.4.png

2022-02-17 Sutarties nutraukimo procesas LT v1.0.png

2022-02-17 Contract termination process EN 1.0.png

2021-08-26 Deklaravimo procesas LT v1.2.png

2021-08-26 Declaration process EN v1.2.png

2021-07-22 Istorinių klientų duomenų teikimo procesas LT v1.2.png

2021-07-22 The process of providing historical customer data EN v1.2.png

2021-06-30 Tiekėjo keitimo procesas LT v1.3.png

2021-06-30 Supplier switching process EN v1.3.png

2021-06-18 Su DH savininko pasikeitimo procesas LT v0.9.png

2021-06-18 With DH owner change process EN v0.9.png

2021-11-06 Be DH savininko pasikeitimo procesas LT v1.1_1.png

2021-11-06 Without DH owner change process EN v1.1_1.png

DH WEB navigacijos schema

Duomenų mainų platformos sutartis