Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Artimiausi diegimai

2024 m. balandžio 16 d.

Informuojame, kad 04.16 dieną (antradienį) 20:00 - 21:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai, kurių metu bus įdiegti du nauji ataskaitų tipai, reikalingi balansavimo veiklai užtikrinti ir efektyvesniems balansavimo duomenų mainams vykdyti.

 • WEB Portalo aplinkoje naudotojai, turėsiantys "Balansavimo ataskaitų rolę" meniu punkte "Ataskaitos" matys naują meniu papunktį "Balansavimo duomenys". Čia bus pasiekiamos dvi naujos ataskaitos:
  • Balansavimo duomenys;
  • Gamyba pagal rūšis.
 • API aplinkoje "Order controller" dalyje bus pasiekiamos dvi naujos ataskaitos:
  • Balance-data
  • Balance-by-generation-type
 • Dokumentacija pasiekiama adresu - https://datahub.eso.lt/dokumentacija

Taip pat diegimo metu objektinė ataskaita, my ir all active sąrašai bus papildyti GV grupių duomenimis, tokiais kaip "Gaminančio vartotojo grupė" ir "Gaminančio vartotojo objekto prioritetas grupėje"

! Nenumatoma, kad diegimo darbai turės įtakos Data Hub darbui, tačiau dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema

Pranešimai

2024 m. balandžio 15 d. 16:27

Išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimo ir perdavimo sutrikimai

Už duomenų perdavimą atsakinga komanda informuoja, kad po 04.11 - 04.12 dienomis vykusio išmaniųjų skaitiklių duomenų perdavimo sutrikimo, ne visi 04.10 ir 04.11 paros valandiniai duomenys buvo suformuoti. Daliai objektų nebuvo suformuoti 00:00 valandos duomenis. Dėl to buvo paleistas pakartotinas valandinių duomenų generavimas ir šiuo metu minėtų parų duomenys yra pasiekiami suinteresuotoms šalims.

! SVARBU.  Rekomenduojame atnaujinti į tiekėjų sistemas nukrautus valandinius duomenis už 04.10 ir 04.11 parą.

2024 m. balandžio 11 d. 17:25
SVARBU. Išmaniųjų skaitiklių duomenų perdavimo sutrikimas. Naujausia informacija.
 
2024 m. balandžio 12 d. 14:58
Už duomenų perdavimą atsakinga komanda informuoja, kad 04.10 ir 04.11 dienų valandinių duomenų generavimo procesas baigtas ir duomenys paruošti perdavimui suinteresuotoms šalims.
 
2024 m. balandžio 12 d. 12:40
Šiuo metu yra surinkta 98,5% 04.10 dienos ir 98% 04.11 dienos 15 minučių duomenų iš išmaniųjų skaitiklių. 15 minučių duomenys yra pasiekiami Data Hub.
Valandinių duomenų generavimas ir paruošimas atidavimui suinteresuotoms šalims gali užtrukti iki 2 valandų.
 
2024 m. balandžio 12 d. 09:15
Išmaniųjų skaitiklių duomenų perdavimo sutrikimas išlieka aktualus, vis dar nėra pasiekiama dalis 2024 04 10 dienos ir 2024 04 11 dienos 15 minučių ir valandinių duomenų.
Už duomenų perdavimą atsakingas skyrius deda visas pastangas, kad sutrikimas būtų pašalintas ir duomenys būtų perduoti suinteresuotoms šalims.
 
2024 m. balandžio 11 d. 17:25
Už duomenų perdavimą atsakingas skyrius informuoja, kad sutrikimo šalinimas užtrūko. 2024 04 10 dienos 15 minučių ir valandinius duomenis suinteresuotoms šalims tikimasi pateikti šiandien apie 23:00 val.
2024 m. balandžio 11 d. 08:17
SVARBU. Išmaniųjų skaitiklių duomenų perdavimo sutrikimas

Informuojame, kad pastebėtas išmaniųjų skaitiklių duomenų perdavimo sutrikimas, dėl kurio nėra perduodami praeitos paros (2024 04 10 dienos) 15 minučių ir valandiniai duomenys.
Už duomenų perdavimą atsakingas skyrius informavo, kad sutrikimą tikimasi pašalinti ir duomenis suinteresuotoms šalims pateikti šiandien apie 13:00 val.

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

2024 m. kovo 21 d. 12:30
SVARBU. Išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimo sutrikimai
 

Informuojame, kad pastebėti išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimo sutrikimai, dėl kurių nėra galutinai suformuoti praeitos paros (2024 03 20 dienos) valandiniai duomenys.
Atsakingas skyrius informavo, kad sutrikimą tikimasi pašalinti ir duomenis suinteresuotoms šalims pateikti šiandien keturių valandų bėgyje.

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

2024 m. kovo 20 d. 08:31

Vidinių ESO operacinių sistemų atnaujinimo darbai

Informuojame, kad 03.21 dieną nuo 22:00 val. iki 03.22 dienos 00:00 val. bus vykdomi vidinių ESO operacinių sistemų, dalyvaujančių duomenų mainų grandyje, įrangos diegimo darbai.

! Svarbu. Atnaujinimo darbų metu gali sutrikti skaitiklių duomenų perdavimas. Dėl to gali vėluoti į Data Hub pateiktų užsakymų automatizuotiems kiekiams vykdymas.

Po atliktų sistemų naujinimo darbų Data Hub veikla bus stebima, apie galimus sutrikimus nepriklausomi tiekėjai bus informuojami el. paštu. Taip pat prašome apie pastebėtus sistemos veikimo sutrikimus, gaunamas klaidas informuoti Data Hub komandą el. paštu datahub@eso.lt

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

Naujienos

Vystymo planas

2024-03-12 

Vystymo planas 2024 metams v1.3.

Kas pasikeitė:

 • Pašalinta užduotis dėl Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientams.
 • gražinamas darbas GV grupės papildomos informacijos atvaizdavimas objektų/allactive atasaitose.
 • Prie esamų funkcionalumų plėtros prisideda naujas saugos reikalavimas - įdiegti dvigubos autentifikacijos sprendimą DH web aplinkoje.
 • Atsiranda nauja užduotis - Paros servisas (SMART) - naujas metodas ir ataskaita apie per parą suvartotus/ sugeneruotus kiekius pagal skales.
 • Atsiranda papildoma užduotis - Kainodara 3rd party - ribojimų ir srautų pritaikymas 3 šalių kainodarai.

Trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:

 • GV - gaminantis vartotojas;
 • NGV - nutolęs gaminantis vartotojas;
 • STK - savininko ir tiekėjo keitimas;
 • NTK - tiekėjo keitimas;
 • SK - savininko keitimas;
 • Telkėjas – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti;
 • BS - ESO klientų bilingavimo sistema;
 • DH - DataHub;
 • EIMS - vidinė integracijų sistema;
 • SF - sąskaita faktūra;
 • FRONT - DH web aplinka.

Trumpi plano punktų paaiškinimai:

Q1 | NetBillingas - DH servisai, grynasis atsiskaitymas procesuose, SF`eProcesų pokyčiai dėl atsirandančio naujo atsiskaitymo būdo - Grynasis atsiskaitymas (Net-billing). Būdo atvaizdavimas, pasirinkimo taisyklės, logikos keitimas.
Q1 | Rodmenų suderinimo aktai (1 ETAPAS) | DH->BSRodmenų suderinimo akto duomenų įvedimas STK, SK procesuose. 1 etapas be galimybės duomenis suvesti objektams su GV.
Q1 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q1 | Eilių ir srautų valdymasDH naudotojų duomenų užsakymų eilių perdarymas įvedant daugiau eilių particijų, atskiriant užsakymų tipus (15min/valandiniai atskirai nuo kitų užsakymų), atskiriant suinteresuotas šalis.
Q1 | Bendrinio serviso užkeitimas DH procesuoseArchitektūrinis DH patobulinimas, gerinant vidinio serviso veikimą.
Q1 | DH pulsarArchitektūrinis DH patobulinimas, posistemės versijos kėlimas, saugumo atitikimams.
Q1 | Naujas DELTA importas | BS->DHESO vidinių sistemų perdarymo metu atsiradęs poreikis patobulinti importo funkcionalumą iš ESO BS sistemos į DH.
Q1 | Keycloak (FRONT)Saugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje administruojant naudotojus, administratorių tvirtinamas.
Q1 | Hibridinė generacija | pre-analizėAtliekami pirmieji analizės veiksmai naujam teisės aktų įgyvendinimui, kuomet vartotojai galės turėti hibridinę generaciją su akumuliatoriais.
Q1 | Balansavimo duomenys tiekėjams (kasdieniai)Kasdieninių agreguotų 15min/valandinių duomenų paruošimas ir atidavimas nepriklausomiems tiekėjams apie jų klientus.
Q1 | Poreikių registravimas (FRONT)DH poreikių registravimo formos sukūrimas.
Q1 | Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientams | pre-analizėDėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
Q2 | NetBillingas - Integracija su LRH (per EIMS)Integracijos sukūrimas su vidine ESO sistema, bus galimybė gauti sugeneruotus 15min/valandinius objektų duomenis NGV objektams.
Q2 | Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientamsDėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
Q2 | GV grupės: objektų informacijos papildymas | BS->DHObjektų ataskaitos ir my/active listo papildymas apie objektus priklausančius GV grupei.
Q2 | Hibridinė generacijaProgramavimo darbai naujam teisės aktų įgyvendinimui, kuomet vartotojai galės turėti hibridinę generaciją su akumuliatoriais.
Q2 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q2 | Mėnesinė ataskaita tiekėjamsGalimybė gauti ir mėnesinius suminius kliento suvartojimo duomenis tiekėjams priklausantiems objektams.
Q2 | Paros servisas (SMART)Naujas metodas ir ataskaita apie per parą suvartotus/ sugeneruotus kiekius pagal skales.
Q2 | Agreguoti valandiniaiAgreguotų valandinių duomenų funkcionalumas pagal objekto tipą, tiekėją ir pan.
Q2 | Kainodara 3rd partyRibojimų pritaikymas 3 šalių kainodarai
Q3 | NetBillingas - Mišri apskaitaMišraus grynojo atsiskaitymo galimybės įgyvendinimas, kuris leis GV klientui turėti su net metering apskaita ir nuomotis vėjo elektrinę su grynojo atsiskaitymo apskaita.
Q3 | Rodmenų suderinimo aktai (2 ETAPAS)Rodmenų suderinimo akto duomenų įvedimas STK, SK procesuose. 2 etapas su galimybe duomenis suvesti objektams su GV.
Q3 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q3 | Keycloak (BACKAS)Saugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje administruojant naudotojus.
Q3 | TelkėjaiTelkėjų funkcionalumo plėtra įgyvendinant administravimą - telkėjo priskyrimas, objektų krepšelio peržiūra, valandų aktyvavimas, baseline peržiūra, sutarties nutraukimas, informacijos perdavimas Litgrid.
Q3 | Suvartojimo vidurkiai pagal skalesKlientų vartojimo vidurkio skaičiavimo patobulinimas išskaidant vartojimą pagal skales.
Q3 | STK užklausos teikimas BS "ant viršaus"Jeigu yra randama, kad nuo tos pačios datos jau yra pateikta STK arba NTK užklausa konkrečiam objektui, sistema neturėtų pateikti klaidos kaip kad yra dabar, o leisti perrašyti.
Q4 | Sutarties nutraukimas/sudarymas bet kokiai dataiGalimybė nutraukti ir sudaryti sutartį nuo bet kokios datos, taip pat įvesti terminuotos sutarties galiojimą.
Q4 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q4 | Balansavimo duomenys - sekantys pokyčiaiBalansavimo duomenų papildymas mėnesinėmis ataskaitomis.
Q4 | Duomenų struktūrų pokyčiaiVidiniai sistemos patobulinimai, mikroservisai, archyvai ir objektų pokyčių ataskaita.

 

 

 planas

Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Q2-Q4 planavimas yra preliminarus. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

Dokumentacija

2024-03-29

 1. Atnaujinta DH API documentation for independent supplier v0.10.52.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 0.10.47:
   • Added new methods:
    • POST/gateway/order/data-sum-obj-lvl
    • GET/gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl
   • Added new orderType "data-sum-obj-lvl" in the method POST/gateway/order/v2/list
  • 0.10.48:
   • Added contact attributes in method POST /gateway/object/v2/all/active/list
  • 0.10.49:
   • Added new methods:
    • POST /gateway/object/v3/all/active/list
    • POST /gateway/object/v3/my/active/list
    • POST/gateway/order/v3/report-obj
    • GET/gateway/order/v3/{orderId}/report-obj
    • POST/gateway/order/v3/report-obj-acr
    • GET/gateway/order/v3/{orderId}/report-obj-acr
  • 0.10.50:
   • Added new statistic names in ORDER service for Total quantities report in method GET/gateway/statistic/list.
  • 0.10.51:
   • Added new payoffMethod meaning "B – Net billing" in methods:
    • POST /gateway/object/v2/my/active/list
    • POST /gateway/object/v2/all/active/list
    • POST /gateway/notification/v2/contract/list (response)
    • POST /gateway/notification/v2/contract/tariff-plan/list (response)
 2. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for independent supplier v6.38.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 6.35:
   • Added new methods:
    • POST /gateway/object/v3/my/active/list
    • POST /gateway/object/v3/all/active/list
  • 6.36:
   • Added new methods:
    • POST/gateway/order/v3/report-obj
    • GET/gateway/order/v3/{orderId}/report-obj
    • POST/gateway/order/v3/report-obj-acr
    • GET/gateway/order/v3/{orderId}/report-obj-acr
   • Updated possible response 6 with new orders (100084, 100085) in method POST/gateway/order/v2/list
  • 6.37:
   • POST/gateway/order/v2/list:
    • updated possible response (6)
    • added new case (8)
   • Added new cases in the methods:
    • POST/gateway/order/data-sum-obj-lvl
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl
  • 6.38:
   • Added new possible request and response (11) in method GET/gateway/statistic/list
 3. Patalpinta SANDBOX_possible_response_3_Order_bill_bss_b2c.json

 

2024-03-15

 1. Atnaujinta DH API documentation for independent supplier v0.10.46.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 0.10.46:
   • Added the new json response fields (generatingGroup, generatingObjectPriorityGroup) in methods:
    • POST /gateway/object/v2/all/active/list
    • POST /gateway/object/v2/my/active/list
    • GET/gateway/order/v2/{orderId}report-obj
    • GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
 2. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for independent supplier v6.34.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 6.34:
   • Added new possible requests and responses in methods:
    • POST /gateway/object/v2/my/active/list (possible request and response 22)
    • POST /gateway/object/v2/all/active/list (possible request and response 10)
    • GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj (possible request and response 2)
    • GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr (possible request and response 2)

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.