Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Pranešimai

2023 m. gegužės 31 d. 18:43

Data Hub veiklos sutrikimas pašalintas

Informuojame, kad pastebėti Data Hub sistemos veiklos sutrikimai pašalinti. Sistemos veikimas toliau stebimas.

Prašome informuokite kolegas, kuriems ši informacija gali būti aktuali.

2023 m. gegužės 31 d. 16:13

SVARBU: Data Hub veiklos sutrikimas

Šiuo metu turime sisteminių sutrikimų, kurie įtakoja sistemos darbą. Data Hub IT komanda sprendžia problemą, kad stabilizuotų sistemos veikimą. Informuosime atskira žinute, kai sistemos veikla stabilizuosis. 

Prašome informuokite kolegas, kuriems ši informacija gali būti aktuali.

2023 m. gegužės 24 d. 14:11

Informuojame, kad dar kartą keičiasi B2C ir B2B sąskaitybos ataskaitų generavimo metodo keitimo į ASYNC diegimo data - diegimas numatomas 06.13. Daugiau apie pokytį skaitykite https://datahub.eso.lt/naujienos/b2c-ir-b2b-saskaitybos-ataskaitu-gener…

2023 m. gegužės 16 d. 08:02

Informuojame, kad keičiasi B2C ir B2B sąskaitybos ataskaitų generavimo metodo keitimo į ASYNC diegimo data iš 05.18 į 05.25. Daugiau apie pokytį skaitykite https://datahub.eso.lt/naujienos/b2c-ir-b2b-saskaitybos-ataskaitu-gener…

2023 m. balandžio 20 d. 15:12

Informuojame, kad buvę sutrikimai vidinėse ESO sistemose dalyvaujančiose duomenų mainų grandyje pašalinti, sistemų veikla pilnai atstatyta. Data Hub formuojamos užklausos vykdomos įprastiniu režimu.

Naujienos

Vystymo planas

2023-03-17 (Atnaujintas 2023-03-23)

Vystymo planas 2023 metams Q2. Esminiai aspektai:

 • Tiksliai suplanuotas yra jau 2 metų ketvirtis, kiti ketvirčiai bus planuojami analogiškai ir bus atnaujinti šiame plane vėliau. 3-4 ketvirčiai šiame plane yra preliminarūs.
 • Sekantis plano atnaujinimas – 2023 birželį.
 • Keli trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:
  • Telkėjai – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti.
  • EST VALID MDM – funkcionalumas 15min/valandinių duomenų praplėtimui, kai bus parodoma koks intervalinis duomuo yra – ar prognozuojamas (estimated), ar galutinis (validated).
  • GV/NGV duomenys – procesuose ir atiduodamuose duomenyse duomenų padidinimas – sukauptas kiekis, atgautas kiekis, priskirta elektrinės galia ir pan.
  • Submitted date – vidinis DH ir ESO funkcionalumas, gerinantis užklausų aptarnavimą.
  • SKT dubliai – padidinti unikalumo sąlygą, kai skaitiklių numeriai sutampa, nors tipai skirtingi.
  • BS CDR – ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • BS TEST - ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • DH TEST - DH vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • Esamų funkcionalumų tobulinimas BS – smulkūs pataisymai ESO bilingavimo sistemoje, gerinantys procesų veikimą DH sistemos naudotojams.
  • Async – asinchroninis BSS ataskaitų sprendimas.

planas

 Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

 

03/17/2023 (Updated 2023-03-23)

Development plan for 2023 Q2. Essential aspects:

 • Quarter 2 of the year is already precisely planned, other quarters will be planned analogously and will be updated in this plan later. 3-4 quarters in this plan are preliminary.
 • The next plan update is in June 2023.
 • A few quick explanations about the abbreviations/terms used in the figure:
  • Agregators are a new market entrant to manage agregation activities.
  • EST VALID - functionality for expanding 15 min/hourly data, when it will be shown what interval data is - whether predicted (estimated) or final (validated).
  • Generating customers data - data in processes and delivered data - accumulated amount, recovered amount, assigned power of the power plant, etc.
  • Submitted date - internal functionality of DH and ESO, improving service of requests.
  • Meters dublicates - to increase the uniqueness condition when counter numbers match even though the types are different.
  • BS CDR - ESO's internal system modification works.
  • BS TEST - ESO's internal system modification works.
  • DH TEST - DH internal system modification works.
  • Improvement of existing functionalities BS - minor corrections in the ESO billing system, improving the performance of processes for users of the DH system.

planas en

We inform you that the development plan is constantly changing and renewing. If there are changes to the plan, we will inform about it on this page by publishing the new version of the plan.

Dokumentacija

2023-05-19

1. Atnaujinta API documentation EN v0.9.3 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • v0.8.6:
  Changed json response field obligation to not required: productType in method: 
  • GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl-acr
 • v0.8.7:
  Added new rule 75, error code 118 in method:
  • POST /gateway/notification/contract
 • v0.8.8:

  Added recommendations for JSON request logic (6.3 JSON request logic) and will be released new v2 versions in methods:

  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-mtr-lvl

  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-obj-lvl

  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-mtr-lvl-acr

  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-obj-lvl-acr


   Will be deployed in 05.25

 • v0.8.9:
  Edited 23 rule in the method:

  • POST /gateway/notification/contract

 • v0.9.0:
  Edited 419 rule in the method:

  • POST /gateway/notification/contract/contact

 • v0.9.1:
  Edited 3006 rule in the method:

  • POST /gateway/access-right

 • v0.9.2:
  Removed 70 error in method:

  • POST /gateway/notification/contract/termination

 • v0.9.3:
  Added new rule and 609 error code. Method:

  • POST /gateway/notification/cancellation

2023-05-05

1. Atnaujinta API documentation EN v0.8.5 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • v0.8.1:
  Added new rules (150 and 151 error code). Method:
  • POST /gateway/notification/contract
 • v0.8.2:
  Added new rule 2022 in method:
  • GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c
  • GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2b
 • v0.8.3:
  Added recommendations for ASYNC API client
   
 • v0.8.4:
  Added new json response field in method GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
  • supplierChangeNotificationSubmittedDate
 • v0.8.5:

  Added the new json field:

  • powerPlantObjectNumber      in methods:

   • POST /gateway/object/all/active/list

   • POST /gateway/object/my/active/list

    Will be deployed in 05.23 (deployment date changed to 05.25)

2. Atnaujinta API documentation for third-party EN v1.0.5.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • v1.0.3:
  Added json field “valueType” in methods:
  • GET /gateway/third-party/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • GET /gateway/third-party/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl-acr
 • v1.0.4:
  Added new json response fields:
  • consumptionAverage
  • consumptionAverageCalculationDate
  • consumptionAverageCalculationMonthsCount
   in method GET /gateway/third-party/order/{orderId}/report-obj-acr
 • v1.0.5:
  Added recommendations for ASYNC API client.

 

3. Atnaujinta Sandbox API documentation for third-party EN v1.0.3.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • v1.0.3:
  Added new json fiels in possible response data:
  • consumptionAverage
  • consumptionAverageCalculationDate
  • consumptionAverageCalculationMonthsCount
   Method GET /gateway/third-party/order/{orderId}/report-obj-acr

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.