Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Pranešimai

2023 m. lapkričio 18 d. 12:19

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad šiuo metu stebimi 11.17 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. 12:00 valandai buvo nuskaityta apie 65% rodmenų. Nuskaityti likusius duomenis ir pateikti suinteresuotoms šalims tikimasi šiandien (11.18 d.) iki 15:00 valandos.

2023 m. lapkričio 18 d. 12:13

Informuojame, kad vidinių ESO sistemų, dalyvaujančių duomenų mainų grandyje, pagrindiniai architektūrinių pokyčių darbai baigti.
Data Hub sistemos veikimas atstatytas ir toliau stebimas, apie galimus sutrikimus nepriklausomi tiekėjai bus informuojami el. paštu.

Prašome apie pastebėtus sistemos veikimo sutrikimus, gaunamas klaidas informuoti Data Hub komandą el. paštu datahub@eso.lt

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

2023 m. lapkričio 16 d. 10:30

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad šiuo metu stebimi 11.15 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. 10:00 valandai buvo nuskaityta apie 70% rodmenų. Sutrikimą tikimasi pašalinti iki šiandien (11.16 d.) 12:00 valandos ir likusius duomenis suinteresuotoms šalims pateikti šiandien (11.16 d.) iki 15:00 valandos.

2023 m. lapkričio 15 d. 15:14

Informuojame, kad savaitgalį bus vykdomi vidinių ESO sistemų, dalyvaujančių duomenų mainų grandyje, architektūriniai pokyčiai, kurie ateityje turėtų užtikrinti spartesnį duomenų perdavimą tarp sistemų.

! Svarbu. Pokyčių vykdymo metu, siekiant išvengti klaidų informacijos perdavime, Data Hub sistema bus pilnai sustabdyta nuo 11.17 d. 22:00 val. iki 11.18 d. 12:00 val. Neveiks WEB ir API aplinkos, jokie duomenų mainai tarp suinteresuotų šalių nevyks. Pagal galimybes prašome visas užklausas susijusias su sutarčių sudarymu arba sutarčių administravimu pateikti iki 11.17 d. 21:00 val. tam, kad jose teikiama informacija būtų tvarkingai perduota sistemoms ESO pusėje iki 11.17 d. 22:00 val.

Po 11.18 d. 12:00 val., Data Hub veikla bus stebima, apie galimus sutrikimus nepriklausomi tiekėjai bus informuojami el. paštu. Taip pat prašome apie pastebėtus sistemos veikimo sutrikimus, gaunamas klaidas informuoti Data Hub komandą el. paštu datahub@eso.lt

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

2023 m. lapkričio 14 d. 10:35

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad šiuo metu stebimi 11.13 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. 10:00 valandai buvo nuskaityta apie 90% rodmenų. Sutrikimą tikimasi pašalinti ir duomenis suinteresuotoms šalims pateikti šiandien (11.14) iki 11:30 val.

Naujienos

Vystymo planas

2023-09-26 

Vystymo planas 2023 metams Q4. Esminiai aspektai:


Suplanuotas yra jau 4 metų ketvirtis, šiame plane yra preliminarus.
Sekantis plano atnaujinimas – 2023 gruodis;

Trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:

 • GV - gaminantis vartotojas;
 • NGV - nutolęs gaminantis vartotojas;
 • STK - savininko ir tiekėjo keitimas;
 • NTK - tiekėjo keitimas;
 • SK - savininko keitimas;
 • SKT - skaitiklis;
 • Telkėjas – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti;
 • BS - ESO klientų bilingavimo sistema;
 • DH - DataHub;
 • EIMS - vidinė integracijų sistema;

Trumpi paaiškinimai apie funkcionalumus:

 • Rinkos monitoringas (statistikos) - statistikų api sprendimas tiekėjams ir kitoms šalims, leidžiantis gauti suskaičiuotus statistikų kiekius per integracijas.
 • Rinkos monitoringas (logs) - detalesnis vidinių api monitoringo funkcionalumas vidiniam DH administravimui.
 • Duomenų saugojimo sprendimai - pagal bdar atlikti pataisymai duomenų saugojimo terminuose DH duomenų bazėje.
 • API ribojimų įvedimas - galimybė apriboti naudojamų API kiekį.
 • Užsakymų eilių atskyrimas - dėl naujų rolių DH sistemoje (telkėjai ir 3 šalys), reikalinga atskirti jų duomenų užsakymus nuo tiekėjų.
 • Objektų delta - API metodas leidžiantis gauti įvykusius pokyčius objektuose.
 • Archyvai - naujos duomenų bazės sukūrimas archyviniams duomenims saugoti.
 • Document base - architektūrinis DH sistemos pokytis.
 • EST VALID MDM – funkcionalumas 15min/valandinių duomenų praplėtimui, kai bus parodoma koks intervalinis duomuo yra – ar prognozuojamas (estimated), ar galutinis (validated).
 • Rodmenų nuskaitymas ir deklaravimas procesuose - leis atlikti deklaravimą vykdant SK/STK ir nutraukimo procesuose (rodmenų suderinimo aktų pakeitimas).
 • Nutraukimas nuo bet kurios datos - sutarties su klientu nutraukimo galimybė nuo bet kokios datos.
 • GV/NGV duomenys – procesuose ir atiduodamuose duomenyse duomenų padidinimas – sukauptas kiekis, atgautas kiekis, priskirta elektrinės galia ir pan.
 • Submitted date – vidinis DH ir ESO funkcionalumas, gerinantis užklausų aptarnavimą.
 • SKT dubliai – padidinti unikalumo sąlygą, kai skaitiklių numeriai sutampa, nors tipai skirtingi.
 • Klientų/Tiekėjų informavimas po procesų - informavimo procesas pateikus/įvykdžius užklausas per DH.
 • Klientų suvartojimo vidurkis - suskaičiuojamas vidutinis suvartojimas iš galimų mėnesių pagal objekto savininkystę. 
 • BS CDR – ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
 • BS TEST - ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
 • Naujas atsiskaitymo būdas - Naujo GV atsiskaitymo būdo įvedimas - PP už atgautą el. energiją (atsiskaitymas pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą).
 • Apskaita vartotojo lygmeniu - kliento objektų grupių sudarymas, kai klientas turi daugiau nei vieną objektą ir nori gauti vieną sąskaitą.
 • NET Biling - naujas sąskaitybos principas gaminantiems vartotojams, kuomet kaupiamos ne kWh, o pinigai.
 • Active directory - architektūrinis saugumo reikalavimas DH WEB sistemai.
 • Elektrinių apskaita - funkcionalumas leisiantis pasirinkti elektros energijos supirkėją, gauti sugeneruotus kiekius, suteikti teises matyti vartojimo ir generavimo duomenis atskirai.
 • Prisijungimų tvirtinimas - saugos reikalavimas administruoti administratorių rolėms.
 •  
 • Esamų funkcionalumų tobulinimas BS – smulkūs pataisymai ESO bilingavimo sistemoje, gerinantys procesų veikimą DH sistemos naudotojams.
 • Async – asinchroninis BSS ataskaitų sprendimas, kuomet nebereikia laukti užsakymo įvykdymo, jis vykdomas fone.

 Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

Dokumentacija

2023-11-07

1. Atnaujinta API documentation EN v0.10.33 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 0.10.25:
  Added new rules with 611, 612 error codes in method:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  Updated error types in method:
  •  POST /gateway/notification/v2/cancellation/list
   
 • 0.10.26:
  Changed error code from 2004 to 1010 and error code 1002 is merged with error code 2005 (2005 deleted) in method:
  •  POST/gateway/order/v2/list
   
 • 0.10.27:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version for method:
  •  POST /gateway/declaration/reading/list
   
 • 0.10.28:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version in these methods:
  •  POST/gateway/order/{orderType}
  •  POST /gateway/order/report-obj-acr
   
 • 0.10.29:
  Rule with 1002 code changed error message (dateFrom, dateTo words separated).
   
 • 0.10.30:
  Changed error message with 1003 error code in methods:
  •  POST /gateway/notification/contract
  •  POST /gateway/notification/contract/termination
  •  POST /gateway/notification/contract/object/supply-state
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  •  POST /gateway/notification/contract/tariff-plan
  •  POST /gateway/notification/contract/contact
   
 • 0.10.31:
  In JSON request changed attribute name (from latestStatus to latestStatuses). In methods:
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/contact/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/termination/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/tariff-plan/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/object/supply-state/list
  •  POST /gateway/notification/v2/cancellation/list
   
 • 0.10.32:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatuses) and added multi select. In method:
  •  POST/gateway/order/v2/list
   
 • 0.10.33:
  Updated reccomendations for JSON request logic with boolean values.

2. Atnaujinta Sandbox API documentation EN v6.21.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 6.11:
  Updated (response 1) fields sociallyVulnerable values in method:
  •  GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
   
 • 6.12:
  Added possible request 2, possible response 2 with AP cancellation in methods:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  •  POST /gateway/notification/cancellation/list
   
 • 6.13:
  Added possible request (3- 4), possible response (3-4) with SK and STK cancellations in methods:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  •  POST /gateway/notification/cancellation/list
   
 • 6.14:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version for method:
  •  POST /gateway/declaration/reading/list
   
 • 6.15:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version in these methods:
  •  POST/gateway/order/{orderType}
  •  POST /gateway/order/report-obj-acr
   
 • 6.16:
  Upgraded v2 versions in methods:
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl-acr
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl-acr
   
 • 6.17:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatuses) and upgraded v2 versions in methods:
  •  POST /gateway/notification/contract/contact/list
  •  POST /gateway/notification/contract/termination/list
  •  POST /gateway/notification/contract/tariff-plan/list
  •  POST /gateway/notification/contract/list
  •  POST /gateway/notification/contract/object/supply-state/list
  •  POST /gateway/notification/cancellation/list
   
 • 6.18:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatuses) and added multi select. In method:
  •  POST/gateway/order/v2/list
   
 • 6.19:
  Changed orderId (for v2 version):
  •  orderId 100010 → 100041 ( method GET/gateway/order/v2/{orderId}/report - obj)
  •  orderId 100018 → 100042 ( method GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr)
  Updated oldContractInfo payoffMethod in method POST /gateway/notification/v2/contract/list:
  •  Possible request 1,
  •  Possible request 3,
  •  Possible request 4,
  •  Possible request 5,
  •  Possible request  9
   
 • 6.20:
  Changed chapter names (removed word method).
   
 • 6.21:
  Changed possible response data 3 (deleted response with object number 22222222 and added object 30231031 with generatingObjectType N). Method:
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list

2023-09-21

1. Atnaujinta API documentation EN v0.10.24 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 0.10.20:
  Json response field names changed from uppercase to lowercase:
  •  GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c
  •  GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2b
   
 • 0.10.21:
  Added new statistics names (cancellation of SK and STK notifications) in method:
  •  GET gateway/statistic/list
   
 • 0.10.22:
  Added new statistic name (cancellation of supply states notifications with reason disconnection due to debt) in method:
  •  GET gateway/statistic/list
   
 • 0.10.23:
  Added new JSON response field sociallyVulnerable in method:
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
   
 • 0.10.24:
  Added new JSON response field generatingObjectPower in method:
  •  GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
  •  GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  •  POST /gateway/object/v2/my/active/list
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list

2. Atnaujinta Sandbox API documentation EN v6.10.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 6.5:
  Deleted meterAccoutingType PARTIAL in method:
  •  GET/gateway/statistic/list
  Updated:
  •  possible request, response 4.
  •  possible response 7.
   
 • 6.6:

  The list is constructed from the powerPlantObjectNumber and powerPlantType fields in these methods: 
  •  POST /gateway/object/my/active/list
  •  POST /gateway/object/all/active/list

  Upgrading these methods to v2.
   

 • 6.7:

  Added new json response field:
  •  payoffMethodChangeDate: null

  In methods:
  •  GET /gateway/order/{orderId}/report-obj-acr
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
   

 • 6.8:

  The list is constructed from the powerPlantObjectNumber and powerPlantType fields in these methods: 
  •  GET /gateway/order/{orderId}/report-obj-acr
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj

  Upgrading these methods to v2.
   

 • 6.9:
  Added response values consumptionAverage, consumptionAverageCalculationDate, consumptionAverageCalculationMonthsCount in methods:
  •  Method POST /gateway/object/v2/my/active/list 
  Updated possible responses 2,4,5,6,7,10,18,19,20
  •  Method POST /gateway/object/v2/all/active/list 
  Updated possible responses 1,2,3,4,6,7,8
  •  Method GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  Updated possible response 1
  •  Method GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
  Updated possible response 1 for objects 99999917, 99999919, 99999920 (and added full response body to documentation)
   

 • 6.10:
  Added response values generatingObject, generatingObjectPower in methods:
  •  POST /gateway/object/v2/my/active/list
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list
  Added response value generatingObjectPower in methods:
  •  GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  •  GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.