Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Pranešimai

2024 m. vasario 23 d. 12:01

Vidinių ESO operacinių sistemų atnaujinimo darbai

Informuojame, kad savaitgalį bus vykdomi vidinių ESO operacinių sistemų, dalyvaujančių duomenų mainų grandyje, architektūriniai pokyčiai.

! Svarbu. Dėl vykdomų atnaujinimo darbų, laikotarpyje nuo 2024 02 24 d. 22:00 val. – iki 2024 02 25 d. 05:00 val., duomenų migravimas tarp Data Hub ir ESO sistemų bus pilnai sustabdytas. Pagal galimybes prašome visas užklausas susijusias su sutarčių sudarymu, sutarčių administravimu, rodmenų deklaravimų pateikti iki 02.24 d. 21:00 val. tam, kad jose teikiama informacija būtų tvarkingai perduota sistemoms ESO pusėje iki 02.24 d. 22:00 val. Atnaujinimo darbų metu pateiktos užklausos į Data Hub vykdomos nebus ir lauks eilėje, kol duomenų migravimas tarp sistemų bus atstatytas.

Po atliktų sistemų naujinimo darbų Data Hub veikla bus stebima, apie galimus sutrikimus nepriklausomi tiekėjai bus informuojami el. paštu. Taip pat prašome apie pastebėtus sistemos veikimo sutrikimus, gaunamas klaidas informuoti Data Hub komandą el. paštu datahub@eso.lt

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome sistemų atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

2024 m. vasario 20 d. 15:05
SVARBU. Išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimo sutrikimai pašalinti, rekomenduojame atnaujinti duomenis
 

Informuojame, kad 2024.02.19 pastebėti duomenų tarp sistemų migravimo sutrikimai, kurie įtakojo valandinių duomenų pateikimo korektiškumą, yra pašalinti. Visų objektų valandiniai duomenys atiduodami korektiškai.

! SVARBU.  Rekomenduojame atnaujinti į tiekėjų sistemas nukrautus valandinius duomenis už visą 2024 vasario mėnesį.

2024 m. vasario 20 d. 12:13
Išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimo sutrikimai pašalinti
 

Informuojame, kad 2024.02.19 pastebėti duomenų tarp sistemų migravimo sutrikimai, kurie įtakojo valandinių duomenų pateikimo korektiškumą, yra pašalinti. Visų objektų valandiniai duomenys atiduodami korektiškai.

2024 m. vasario 19 d. 16:39
Išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimo sutrikimai
 

Informuojame, kad 2024.02.19 pastebėti duomenų tarp sistemų migravimo sutrikimai, kurie įtakoja valandinių duomenų pateikimo korektiškumą. Ši problema nustatyta su objektais, kuriuose yra daugiau negu vienas skaitiklis. Šiuo metu rekomenduojame nenaudoti tokių objektų valandinių duomenų iki atskiro pranešimo.

2024 m. sausio 19 d. 13:25

Vidinių ESO operacinių sistemų atnaujinimo darbai

Informuojame, kad savaitgalį bus vykdomi vidinių ESO operacinių sistemų, dalyvaujančių duomenų mainų grandyje, atnaujinimo darbai.

! Svarbu. Dėl vykdomų atnaujinimo darbų, laikotarpyje nuo 2024 01 19 d. 22:00 val. – iki 2024 01 20 d. 02:00 val., galimas Data Hub sistemos veikimo sutrikimas, kuris gali užtrukti iki vienos valandos.

Po atliktų sistemų naujinimo darbų Data Hub veikla bus stebima, apie galimus sutrikimus nepriklausomi tiekėjai bus informuojami el. paštu. Taip pat prašome apie pastebėtus sistemos veikimo sutrikimus, gaunamas klaidas informuoti Data Hub komandą el. paštu datahub@eso.lt

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome sistemų atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

Naujienos

Vystymo planas

2024-02-23 

Vystymo planas 2024 metams v1.1.

Kas pasikeitė lyginant su v1.0. planu:

 • Q1 ir Q2 atsirado nauja užduotis - Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientams -  dėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
 • Q1 buvęs darbas GV grupės perkeliamas į Q2 dėl aukščiau aprašytos užduoties.
 • Q1 prie esamų funkcionalumų plėtros prisideda naujas saugos reikalavimas - įdiegti dvigubos autentifikacijos sprendimą DH web aplinkoje.
 • Q2 atsiranda nauja užduotis - Paros servisas (SMART) - naujas metodas ir ataskaita apie per parą suvartotus/ sugeneruotus kiekius pagal skales.
 • Q2 atsiranda papildoma užduotis - Kainodara 3rd party - ribojimų ir srautų pritaikymas 3 šalių kainodarai.

Trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:

 • GV - gaminantis vartotojas;
 • NGV - nutolęs gaminantis vartotojas;
 • STK - savininko ir tiekėjo keitimas;
 • NTK - tiekėjo keitimas;
 • SK - savininko keitimas;
 • Telkėjas – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti;
 • BS - ESO klientų bilingavimo sistema;
 • DH - DataHub;
 • EIMS - vidinė integracijų sistema;
 • SF - sąskaita faktūra;
 • FRONT - DH web aplinka.

Trumpi plano punktų paaiškinimai:

Q1 | NetBillingas - DH servisai, grynasis atsiskaitymas procesuose, SF`eProcesų pokyčiai dėl atsirandančio naujo atsiskaitymo būdo - Grynasis atsiskaitymas (Net-billing). Būdo atvaizdavimas, pasirinkimo taisyklės, logikos keitimas.
Q1 | Rodmenų suderinimo aktai (1 ETAPAS) | DH->BSRodmenų suderinimo akto duomenų įvedimas STK, SK procesuose. 1 etapas be galimybės duomenis suvesti objektams su GV.
Q1 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q1 | Eilių ir srautų valdymasDH naudotojų duomenų užsakymų eilių perdarymas įvedant daugiau eilių particijų, atskiriant užsakymų tipus (15min/valandiniai atskirai nuo kitų užsakymų), atskiriant suinteresuotas šalis.
Q1 | Bendrinio serviso užkeitimas DH procesuoseArchitektūrinis DH patobulinimas, gerinant vidinio serviso veikimą.
Q1 | DH pulsarArchitektūrinis DH patobulinimas, posistemės versijos kėlimas, saugumo atitikimams.
Q1 | Naujas DELTA importas | BS->DHESO vidinių sistemų perdarymo metu atsiradęs poreikis patobulinti importo funkcionalumą iš ESO BS sistemos į DH.
Q1 | Keycloak (FRONT)Saugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje administruojant naudotojus, administratorių tvirtinamas.
Q1 | Hibridinė generacija | pre-analizėAtliekami pirmieji analizės veiksmai naujam teisės aktų įgyvendinimui, kuomet vartotojai galės turėti hibridinę generaciją su akumuliatoriais.
Q1 | Balansavimo duomenys tiekėjams (kasdieniai)Kasdieninių agreguotų 15min/valandinių duomenų paruošimas ir atidavimas nepriklausomiems tiekėjams apie jų klientus.
Q1 | Poreikių registravimas (FRONT)DH poreikių registravimo formos sukūrimas.
Q1 | Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientams | pre-analizėDėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
Q2 | NetBillingas - Integracija su LRH (per EIMS)Integracijos sukūrimas su vidine ESO sistema, bus galimybė gauti sugeneruotus 15min/valandinius objektų duomenis NGV objektams.
Q2 | Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientamsDėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
Q2 | GV grupės: objektų informacijos papildymas | BS->DHObjektų ataskaitos ir my/active listo papildymas apie objektus priklausančius GV grupei.
Q2 | Hibridinė generacijaProgramavimo darbai naujam teisės aktų įgyvendinimui, kuomet vartotojai galės turėti hibridinę generaciją su akumuliatoriais.
Q2 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q2 | Mėnesinė ataskaita tiekėjamsGalimybė gauti ir mėnesinius suminius kliento suvartojimo duomenis tiekėjams priklausantiems objektams.
Q2 | Paros servisas (SMART)Naujas metodas ir ataskaita apie per parą suvartotus/ sugeneruotus kiekius pagal skales.
Q2 | Agreguoti valandiniaiAgreguotų valandinių duomenų funkcionalumas pagal objekto tipą, tiekėją ir pan.
Q2 | Kainodara 3rd partyRibojimų pritaikymas 3 šalių kainodarai
Q3 | NetBillingas - Mišri apskaitaMišraus grynojo atsiskaitymo galimybės įgyvendinimas, kuris leis GV klientui turėti su net metering apskaita ir nuomotis vėjo elektrinę su grynojo atsiskaitymo apskaita.
Q3 | Rodmenų suderinimo aktai (2 ETAPAS)Rodmenų suderinimo akto duomenų įvedimas STK, SK procesuose. 2 etapas su galimybe duomenis suvesti objektams su GV.
Q3 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q3 | Keycloak (BACKAS)Saugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje administruojant naudotojus.
Q3 | TelkėjaiTelkėjų funkcionalumo plėtra įgyvendinant administravimą - telkėjo priskyrimas, objektų krepšelio peržiūra, valandų aktyvavimas, baseline peržiūra, sutarties nutraukimas, informacijos perdavimas Litgrid.
Q3 | Suvartojimo vidurkiai pagal skalesKlientų vartojimo vidurkio skaičiavimo patobulinimas išskaidant vartojimą pagal skales.
Q3 | STK užklausos teikimas BS "ant viršaus"Jeigu yra randama, kad nuo tos pačios datos jau yra pateikta STK arba NTK užklausa konkrečiam objektui, sistema neturėtų pateikti klaidos kaip kad yra dabar, o leisti perrašyti.
Q4 | Sutarties nutraukimas/sudarymas bet kokiai dataiGalimybė nutraukti ir sudaryti sutartį nuo bet kokios datos, taip pat įvesti terminuotos sutarties galiojimą.
Q4 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Q4 | Balansavimo duomenys - sekantys pokyčiaiBalansavimo duomenų papildymas mėnesinėmis ataskaitomis.
Q4 | Duomenų struktūrų pokyčiaiVidiniai sistemos patobulinimai, mikroservisai, archyvai ir objektų pokyčių ataskaita.

 

 

 Planas

Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Q2-Q4 planavimas yra preliminarus. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

Dokumentacija

2023-12-15

 1. Atnaujinta DH API documentation for independent supplier v0.10.36.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 0.10.34:
   Changed deprecated date from 2023-11-14 to 2024-02-13 in methods:
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2c
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2c-count
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2b-meters-level
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2b-meters-level-count
  • 0.10.35:
   Deleted rule with error code 1001 in method:
   • POST/gateway/access-right/v2/list
  • 0.10.36:
   Updated rule description and error message with error code 2011 and added 2025 error code in
   method:
   • POST/gateway/order/v2/{orderType}
 2. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for independent supplier v6.24.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • v6.22:
   Changed deprecated date from 2023-11-14 to 2024-02-13 in methods:
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2c
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2c-count
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2b-meters-level
   • POST /reports/accounting-data-pack-b2b-meters-level-count
  • v6.23:
   Removed possible request and response 2, 4, 10 and reorder current request sequence in method:
   • POST/gateway/order/{hr15OrderShortName}
  • v6.24:
   Changed object number (from "22222222" to "30231031") in methods:
   • POST /gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl-acr (request 1)
   • POST /gateway/notification/contract (request 3)
 3. Atnaujinta DH API dokumentacija trečiosioms šalims DH API documentation for third party v0.0.24.pdf
 4. Atnaujinta DH Sandbox API dokumentacija trečiosioms šalims DH Sandbox API documentation for third party v0.0.17.pdf
 5. Paviešinta DH API dokumentacija perdavimo tinklo operatoriui (Litgrid) DH API documentation for TSO v1.0.0.pdf
 6. Paviešinta DH Sandbox API dokumentacija perdavimo tinklo operatoriui (Litgrid) DH Sandbox API documentation for TSO v1.0.0.pdf
 7. Paviešinta DH API dokumentacija garantiniam tiekėjui DH API documentation for guaranteed supplier v1.0.0.pdf
 8. Paviešinta DH API dokumentacija visuomeninia tiekėjui DH API documentation for public supplier v1.0.0.pdf

2023-11-07

1. Atnaujinta API documentation EN v0.10.33 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 0.10.25:
  Added new rules with 611, 612 error codes in method:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  Updated error types in method:
  •  POST /gateway/notification/v2/cancellation/list
   
 • 0.10.26:
  Changed error code from 2004 to 1010 and error code 1002 is merged with error code 2005 (2005 deleted) in method:
  •  POST/gateway/order/v2/list
   
 • 0.10.27:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version for method:
  •  POST /gateway/declaration/reading/list
   
 • 0.10.28:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version in these methods:
  •  POST/gateway/order/{orderType}
  •  POST /gateway/order/report-obj-acr
   
 • 0.10.29:
  Rule with 1002 code changed error message (dateFrom, dateTo words separated).
   
 • 0.10.30:
  Changed error message with 1003 error code in methods:
  •  POST /gateway/notification/contract
  •  POST /gateway/notification/contract/termination
  •  POST /gateway/notification/contract/object/supply-state
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  •  POST /gateway/notification/contract/tariff-plan
  •  POST /gateway/notification/contract/contact
   
 • 0.10.31:
  In JSON request changed attribute name (from latestStatus to latestStatuses). In methods:
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/contact/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/termination/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/tariff-plan/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/object/supply-state/list
  •  POST /gateway/notification/v2/cancellation/list
   
 • 0.10.32:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatuses) and added multi select. In method:
  •  POST/gateway/order/v2/list
   
 • 0.10.33:
  Updated reccomendations for JSON request logic with boolean values.

2. Atnaujinta Sandbox API documentation EN v6.21.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 6.11:
  Updated (response 1) fields sociallyVulnerable values in method:
  •  GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
   
 • 6.12:
  Added possible request 2, possible response 2 with AP cancellation in methods:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  •  POST /gateway/notification/cancellation/list
   
 • 6.13:
  Added possible request (3- 4), possible response (3-4) with SK and STK cancellations in methods:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
  •  POST /gateway/notification/cancellation/list
   
 • 6.14:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version for method:
  •  POST /gateway/declaration/reading/list
   
 • 6.15:
  JSON request fixed by JSON request logic rules and added v2 version in these methods:
  •  POST/gateway/order/{orderType}
  •  POST /gateway/order/report-obj-acr
   
 • 6.16:
  Upgraded v2 versions in methods:
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl-acr
  •  POST/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl-acr
   
 • 6.17:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatuses) and upgraded v2 versions in methods:
  •  POST /gateway/notification/contract/contact/list
  •  POST /gateway/notification/contract/termination/list
  •  POST /gateway/notification/contract/tariff-plan/list
  •  POST /gateway/notification/contract/list
  •  POST /gateway/notification/contract/object/supply-state/list
  •  POST /gateway/notification/cancellation/list
   
 • 6.18:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatuses) and added multi select. In method:
  •  POST/gateway/order/v2/list
   
 • 6.19:
  Changed orderId (for v2 version):
  •  orderId 100010 → 100041 ( method GET/gateway/order/v2/{orderId}/report - obj)
  •  orderId 100018 → 100042 ( method GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr)
  Updated oldContractInfo payoffMethod in method POST /gateway/notification/v2/contract/list:
  •  Possible request 1,
  •  Possible request 3,
  •  Possible request 4,
  •  Possible request 5,
  •  Possible request  9
   
 • 6.20:
  Changed chapter names (removed word method).
   
 • 6.21:
  Changed possible response data 3 (deleted response with object number 22222222 and added object 30231031 with generatingObjectType N). Method:
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.