Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Pranešimai

2024 m. liepos 9 d. 13:39

Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas 2025-2026 metų Duomenų mainų platformos (DH) vystymo planas ir renkami poreikiai iš sistemos naudotojų. 

Prašome savo pageidavimus, norus, sistemos patobulinimus ir pan. registruoti DH poreikių registravimo formoje iki liepos mėnesio pabaigos: https://datahub.eso.lt/user_feedback

2024 m. liepos 2 d. 10:02

Išmaniųjų skaitiklių valandinių duomenų perdavimo sutrikimas

2024 m. liepos 2 d. 13:19 
Išmaniųjų skaitiklių valandinių duomenų perdavimo sutrikimas pašalintas. Valandiniai duomenys už 07.01 dieną suinteresuotoms šalims pasiekiami įprasta apimtimi, kuri buvo iki sutrikimo.

2024 m. liepos 2 d. 10:02
Už išmaniųjų skaitiklių duomenų surinkimą ir perdavimą atsakinga komanda informuoja, kad stebimas 07.01 dienos valandinių duomenų perdavimo sutrikimas. Suinteresuotoms šalims šiuo metu už 07.01 dieną pasiekiami tik 15 min. duomenys.
Sąskaitybos procesas nepaveiktas, suminiai kiekiai, reikalingi sąskaitoms išrašyti, perduoti tvarkingai.

2024 m. birželio 1 d. 12:00

Išmaniųjų skaitiklių valandinių duomenų perdavimo sutrikimas

2024 m. birželio 3 d. 09:10
Išmaniųjų skaitiklių valandinių duomenų perdavimo sutrikimas pašalintas. Valandiniai duomenys už 05.31 - 06.02 paras suinteresuotoms šalims pasiekiami įprasta apimtimi, kuri buvo iki sutrikimo.

2024 m. birželio 2 d. 15:20
Išmaniųjų skaitiklių valandinių duomenų perdavimo sutrikimas išlieka aktualus. 05.31 dienos valandiniai duomenys perduodami, bet gali trūkti tos dienos tam tikrų valandų duomenų. Už 06.01 dieną suinteresuotoms šalims pasiekiami tik 15 min. duomenys.

2024 m. birželio 1 d. 12:00
Už išmaniųjų skaitiklių duomenų surinkimą ir perdavimą atsakinga komanda informuoja, kad stebimas 05.31 dienos valandinių duomenų perdavimo sutrikimas. Suinteresuotoms šalims šiuo metu už 05.31 dieną pasiekiami tik 15 min. duomenys.
Sąskaitybos procesas nepaveiktas, suminiai kiekiai, reikalingi sąskaitoms išrašyti, perduodami tvarkingai.

 

2024 m. gegužės 25 d. 10:33

Išmaniųjų skaitiklių duomenų perdavimo sutrikimas

2024 m. gegužės 28 d. 10:35
Išmaniųjų skaitiklių duomenų surinkimo procesas atstatytas. Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:
05.24 dienos 96,7% nuskaitytų ir 2,4% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 93,5% nuskaitytų ir 5,5% prognozuotų duomenų
05.26 dienos 98,3% nuskaitytų ir 0,9% prognozuotų duomenų
05.27 dienos 98,4% nuskaitytų duomenų
! SVARBU.  Rekomenduojama atnaujinti į tiekėjų sistemas nukrautus valandinius duomenis už 05.24 - 05.26 paras.


2024 m. gegužės 27 d. 16:20
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:  
05.24 dienos 95,5% nuskaitytų ir 3,6% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 92,2% nuskaitytų ir 6,6% prognozuotų duomenų
05.26 dienos 97,8% nuskaitytų ir 1,3% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 27 d. 12:50
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:  
05.24 dienos 95,5% nuskaitytų ir 3,6% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 87% nuskaitytų ir 11,8% prognozuotų duomenų
05.26 dienos 90,2% nuskaitytų ir 8,2% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 27 d. 08:40
Išmaniųjų skaitiklių duomenų surinkimo sutrikimas išlieka aktualus. Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:  
05.24 dienos 95,5% nuskaitytų ir 3,6% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 87% nuskaitytų ir 11,8% prognozuotų duomenų
05.26 dienos 50,5% nuskaitytų duomenų

2024 m. gegužės 26 d. 22:50
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:  
05.24 dienos 95% nuskaitytų ir 4% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 13% nuskaitytų ir 86% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 26 d. 15:30
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:  
05.24 dienos 93% nuskaitytų ir 6% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 2,3% nuskaitytų ir 68% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 26 d. 11:30
Išmaniųjų skaitiklių duomenų surinkimo sutrikimas išlieka aktualus. Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama:  
05.24 dienos 74% nuskaitytų ir 25% prognozuotų duomenų
05.25 dienos 2% nuskaitytų ir 23% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 25 d. 22:40
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama: 
05.24 dienos 68% nuskaitytų ir 31% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 25 d. 19:30
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama: 
05.24 dienos 27% nuskaitytų ir 72% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 25 d. 14:30
Šiuo metu suinteresuotoms šalims pasiekiama: 
05.24 dienos 6,5% nuskaitytų ir 92,6% prognozuotų duomenų

2024 m. gegužės 25 d. 10:33
Už išmaniųjų skaitiklių duomenų surinkimą ir perdavimą atsakinga komanda informuoja, kad stebimas 05.24 dienos duomenų surinkimo sutrikimas.
09:50 valandai suinteresuotoms šalims buvo pasiekiama 05.24 dienos 5% nuskaitytų ir 34% prognozuotų duomenų.
Prognozuojamas trūkstamų nuskaitytų duomenų surinkimas ir perdavimas iki šios dienos 22:00 valandos.
Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

2024 m. balandžio 19 d. 13:09

Vidinių ESO operacinių sistemų atnaujinimo darbai

Informuojame, kad savaitgalį bus vykdomi vidinių ESO operacinių sistemų, dalyvaujančių duomenų mainų grandyje, atnaujinimo darbai. 
! Svarbu. Dėl vykdomų atnaujinimo darbų, laikotarpyje nuo 2024 04 19 d. 22:00 val. – iki 2024 04 20 d. 02:00 val., galimas Data Hub sistemos veikimo sutrikimas, kuris gali užtrukti iki vienos valandos. 
Po atliktų sistemų naujinimo darbų Data Hub veikla bus stebima, apie galimus sutrikimus nepriklausomi tiekėjai bus informuojami el. paštu. Taip pat prašome apie pastebėtus sistemos veikimo sutrikimus, gaunamas klaidas informuoti Data Hub komandą el. paštu datahub@eso.lt 
! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome sistemų atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema. 
Prašome pasidalinti šia žinute su kolegomis, kuriems ši žinutė gali būti aktuali.

Naujienos

Vystymo planas

2024-07-01 

Vystymo planas 2024 metams v1.6.

Kas pasikeitė:

 • Sudiegta Netbilingo integracija su sistema, kuri skaičiuoja NGV valandinius duomenis, duomenys pasiekiami DH sistemoje Netbilingo schemoje esantiems objektams.
 • Sudiegtas Netbillingo pokytis, atsirado galimybė gauti NGV objektų suskaičiuotus intervalinius gamybos duomenis, juos perskaičiuoti.
 • Sudiegta mėnesinė ataskaita tiekėjams apie jų priklausančių objektų suvartojimą per mėnesį. 
 • Dienos suvartojimų serviso užduotis išsitęsė laike, diegimas perkeltas į Q3 - 07.11.
 • Atsirado naujos užduotys: vidinis ESO sąskaitų tikrinimas, sąskaitybos duomenų importo tobulinimas, sąskaitybos struktūros pokyčiai, žinučių modulis.
 • Įdiegtas dvigubos autentifikacijos sprendimas, tačiau dar neįjungtas. 

Trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:

 • GV - gaminantis vartotojas;
 • NGV - nutolęs gaminantis vartotojas;
 • STK - savininko ir tiekėjo keitimas;
 • NTK - tiekėjo keitimas;
 • SK - savininko keitimas;
 • Telkėjas – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti;
 • BS - ESO klientų bilingavimo sistema;
 • DH - DataHub;
 • EIMS - vidinė integracijų sistema;
 • SF - sąskaita faktūra;
 • FRONT - DH web aplinka.

Trumpi plano punktų paaiškinimai:

 Atlikta
 Vykdoma
 Nukelta/atšaukta
 Planuojama
NetBillingas - DH servisai, grynasis atsiskaitymas procesuose, SF`eProcesų pokyčiai dėl atsirandančio naujo atsiskaitymo būdo - Grynasis atsiskaitymas (Net-billing). Būdo atvaizdavimas, pasirinkimo taisyklės, logikos keitimas.
Rodmenų suderinimo aktai (1 ETAPAS) | DH->BSRodmenų suderinimo akto duomenų įvedimas STK, SK procesuose. 1 etapas be galimybės duomenis suvesti objektams su GV.
Q1 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Eilių ir srautų valdymasDH naudotojų duomenų užsakymų eilių perdarymas įvedant daugiau eilių particijų, atskiriant užsakymų tipus (15min/valandiniai atskirai nuo kitų užsakymų), atskiriant suinteresuotas šalis.
Dviejų lygių autentifikacijaSaugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje naudotojams prisijungti prie sistemos naudojant 2 autentifikacijos lygius.
Bendrinio serviso užkeitimas DH procesuoseArchitektūrinis DH patobulinimas, gerinant vidinio serviso veikimą.
DH pulsarArchitektūrinis DH patobulinimas, posistemės versijos kėlimas, saugumo atitikimams.
Naujas DELTA importas | BS->DHESO vidinių sistemų perdarymo metu atsiradęs poreikis patobulinti importo funkcionalumą iš ESO BS sistemos į DH.
Keycloak (FRONT) -> ADSaugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje administruojant naudotojus, administratorių tvirtinamas.
Hibridinė generacija | pre-analizėAtliekami pirmieji analizės veiksmai naujam teisės aktų įgyvendinimui, kuomet vartotojai galės turėti hibridinę generaciją su akumuliatoriais.
Balansavimo duomenys tiekėjams (kasdieniai)Kasdieninių agreguotų 15min/valandinių duomenų paruošimas ir atidavimas nepriklausomiems tiekėjams apie jų klientus.
Poreikių registravimas (FRONT)DH poreikių registravimo formos sukūrimas.
Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientams | pre-analizėDėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
NetBillingas - Integracija su LRH (per EIMS)Integracijos sukūrimas su vidine ESO sistema, bus galimybė gauti sugeneruotus 15min/valandinius objektų duomenis NGV objektams.
Reguliacinio skirtumo grąžinimas klientamsDėl reguliacinės metodikos susidariusios 160 mln. eurų permokos grąžinimo klientams reikalingi pokyčiai sąskaitose atvaizduojant grąžinamas sumas.
GV grupės: objektų informacijos papildymas | BS->DHObjektų ataskaitos ir my/active listo papildymas apie objektus priklausančius GV grupei.
Hibridinė generacijaProgramavimo darbai naujam teisės aktų įgyvendinimui, kuomet vartotojai galės turėti hibridinę generaciją su akumuliatoriais.
Q2 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Mėnesinė ataskaita tiekėjamsGalimybė gauti ir mėnesinius suminius kliento suvartojimo duomenis tiekėjams priklausantiems objektams.
Dienos suvartojimų servisas (SMART)Naujas metodas ir ataskaita apie per parą suvartotus/ sugeneruotus kiekius pagal skales.
Agreguoti valandiniaiAgreguotų valandinių duomenų funkcionalumas pagal objekto tipą, tiekėją ir pan.
Kainodara 3rd partyRibojimų pritaikymas 3 šalių kainodarai
NetBillingas - Mišri apskaitaMišraus grynojo atsiskaitymo galimybės įgyvendinimas, kuris leis GV klientui turėti su net metering apskaita ir nuomotis vėjo elektrinę su grynojo atsiskaitymo apskaita.
Rodmenų suderinimo aktai (2 ETAPAS)Rodmenų suderinimo akto duomenų įvedimas STK, SK procesuose. 2 etapas su galimybe duomenis suvesti objektams su GV.
Q3 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Keycloak (BACKAS)Saugumo reikalavimas DH WEB aplinkoje administruojant naudotojus.
TelkėjaiTelkėjų funkcionalumo plėtra įgyvendinant administravimą - telkėjo priskyrimas, objektų krepšelio peržiūra, valandų aktyvavimas, baseline peržiūra, sutarties nutraukimas, informacijos perdavimas Litgrid.
Suvartojimo vidurkiai pagal skalesKlientų vartojimo vidurkio skaičiavimo patobulinimas išskaidant vartojimą pagal skales.
STK užklausos teikimas BS "ant viršaus"Jeigu yra randama, kad nuo tos pačios datos jau yra pateikta STK arba NTK užklausa konkrečiam objektui, sistema neturėtų pateikti klaidos kaip kad yra dabar, o leisti perrašyti.
Sutarties nutraukimas/sudarymas bet kokiai dataiGalimybė nutraukti ir sudaryti sutartį nuo bet kokios datos, taip pat įvesti terminuotos sutarties galiojimą.
Q4 | Esamų funkcionalumų plėtraAnkščiau sudiegtų funkcionalumų patobulinimai, klaidų taisymai.
Balansavimo duomenys - sekantys pokyčiaiBalansavimo duomenų papildymas mėnesinėmis ataskaitomis.
Duomenų struktūrų pokyčiaiVidiniai sistemos patobulinimai, mikroservisai, archyvai ir objektų pokyčių ataskaita.
Sąskaitybos naujas sprendimas tiekėjamsWEB ataskaitos patobulinimai mažinant duomenų kiekį ir pakeičiant struktūrą.
Saskaitybos DELTASąskaitų importas į DH sistemą nauju principu.
Sąskaitybos tikrinimasAutomatinis tikrinimas su ESO bilingo duomenų baze.
Messege modulisNaujas modulis, kurio pagalba bus galima siųsti žinutes tiekėjams. Pirmas etapas - sąskaitybos atidarymas.
Atėjusių/išėjusių vartotojų objektų ataskaitaNauja ataskaita parodanti išeinančius ir ateinančius objektus pas tiekėją.

 

 

Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Q4 planavimas yra preliminarus. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

Dokumentacija

2024-07-12

 1. Atnaujinta DH API documentation for independent supplier v0.10.80.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 0.10.77:
   • Added new json response attribute accountingScheme in methods:
    • GET /gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c
    • GET /gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2b
    • GET /gateway/order/{orderId}/bill-2s2s-b2b
  • 0.10.78:
   • Added text "Deprecates on 2024-12-12" in methods:
    • POST / gateway/object/v2/all/active/list
    • POST / gateway/object/v2/my/active/list
    • POST / gateway/order/v2/report-obj-acr
    • GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
    • GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  • 0.10.79:
   • Removed error with error code 1003 in methods (only in documentation):
    • POST /gateway/order/data-hr-15min-history-changes
    • POST /gateway/notification/contract
    • POST /gateway/notification/contract/termination
    • POST /gateway/notification/contract/object/supply-state
    • POST /gateway/notification/cancellation
    • POST /gateway/notification/contract/tariff-plan
    • POST /gateway/notification/contract/contact
  • 0.10.80:
   • Removed errors with error code 2012, 2013 and added 2033 in method:
    • POST /gateway/order/data-hr-15min-history-changes
 2. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for independent supplier v6.49.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 6.49:
   • Added new json response attribute accountingScheme in methods:
    • GET /gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c
    • GET /gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2b
    • GET /gateway/order/{orderId}/2s2s
 3. Atnaujinta DH API documentation for guaranteed supplier v1.0.18.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 1.0.17:
   • Removed error with error code 1003 in method (only in documentation):
    • POST /gateway/guaranteed-supplier/order/data-hr-15min-history-changes
  • 1.0.18:
   • Removed errors with error code 2012, 2013 and added 2033 in method:
    • POST /gateway/guaranteed-supplier/order/data-hr-15min-history-changes
 4. Atnaujinta DH API documentation for public supplier v1.0.18.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 1.0.17:
   • Removed error with error code 1003 in method (only in documentation):
    • POST /gateway/public-supplier/order/data-hr-15min-history-changes
  • 1.0.18:
   • Removed errors with error code 2012, 2013 and added 2033 in method:
    • POST /gateway/public-supplier/order/data-hr-15min-history-changes

2024-06-14

 1. Atnaujinta DH API documentation for independent supplier v0.10.76.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 0.10.69:
   • Removed attribute "consumerCode" from methods:
    • POST /gateway/order/data-sum-obj-lvl
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl
   • Removed attribute "objectBsId" from method:
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl
  • 0.10.70:
   • Added rule with 2015 error code in methods:
    • POST/gateway/order/balance-data
    • POST/gateway/order/balance-by-generation-type
  • 0.10.71:
   • Added rule with 2022 error code in methods:
    • GET /gateway/order/v3/{orderId}/report-obj
    • GET /gateway/order/v3/{orderId}/report-obj-acr
  • 0.10.72:
   • Changed location of graphVersion attribute in methods:
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • 0.10.73:
   • The data type value of the attribute amount has been updated in methods:
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • 0.10.74:
   • Updated rule description with 21 error code in method:
    • POST /gateway/notification/contract
   • Updated rule description with 416 error code in method:
    • POST /gateway/notification/contract/contact
  • 0.10.75:
   • Removed attribute "contractType" from methods:
    • POST /gateway/order/data-sum-obj-lvl
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl
  • 0.10.76:
   • Added recommendations for the Net billing process.
 2. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for independent supplier v6.48.pdf

  Atlikti pakeitimai:

  • 6.45:
   • In method's POST /gateway/order/data-sum-obj-lvl possible request 1:
    • removed attribute "consumerCode" 
   • In method's GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl possible response 1:
    • removed attributes "consumerCode" and "objectId"
  • 6.46:
   • In method POST /gateway/object/v3/all/active/list updated:
    • possible response data 1
    • possible response data 2
  • 6.47:
   • Changed location of graphVersion attribute in methods:
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • 6.48:
   • Removed attribute "contractType" from methods:
    • POST /gateway/order/data-sum-obj-lvl (possible request 1)
    • GET /gateway/order/{orderId}/data-sum-obj-lvl (possible response 1)
 3. Atnaujinta DH API documentation for public supplier v1.0.16.pdf
 4. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for public supplier v1.0.4.pdf
 5. Atnaujinta DH API documentation for guaranteed supplier v1.0.16.pdf
 6. Atnaujinta DH Sandbox API documentation for guaranteed supplier v1.0.4.pdf

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.
CAPTCHA