Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Pranešimai

2023 m. rugsėjo 27 d. 15:30

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad sutrikimas, kuris įtakojo 09.26 dienos valandinių duomenų apdorojimą ir atidavimą yra pašalintas. 09.26 paros valandiniai duomenys yra pasiekiami.

2023 m. rugsėjo 25 d. 07:59

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad 09.23 dieną įvyko sutrikimas, kuris įtakojo 09.22 dienos valandinių duomenų atidavimą. Dedamos visos pastangos, kad maksimaliai greitai problema būtų pašalinta ir būtų atstatytas pilnas duomenų pateikimas suinteresuotoms šalims.

2023 m. rugpjūčio 28 d. 07:40

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad savaitgalį (08.26 - 08.27 dienomis) įvyko sutrikimas, kuris įtakojo nuskaitytų duomenų apdorojimą, dėl ko gali strigti 08.25 dienos valandinių duomenų atidavimas. Dedamos visos pastangos, kad maksimaliai greitai problema būtų pašalinta ir būtų atstatytas pilnas duomenų pateikimas suinteresuotoms šalims.

2023 m. rugpjūčio 21 d. 08:59

ESO komanda atsakinga už išmaniųjų skaitiklių duomenų apdorojimą informuoja, kad savaitgalį įvyko sutrikimas, kuris įtakojo valandinių duomenų atidavimą - neatiduodami valandiniai duomenys už 08.18 - 08.20 paras. Dedamos visos pastangos, kad maksimaliai greitai problema būtų pašalinta ir būtų atstatytas pilnas duomenų pateikimas suinteresuotoms šalims.

2023 m. rugpjūčio 10 d. 09:40

ESO komanda atsakinga už nuotolinį skaitiklių nuskaitymą informuoja, kad nuotolinio skaitiklių duomenų nuskaitymo sutrikimas vis dar aktualus, duomenų surinkimas už praeitą parą vėluoja. 08.09 paros duomenų surinkimas ir pateikimas suinteresuotoms šalims numatomas šiandien (08.10) 15:00 valandai.

Tęsiami darbai ties įprastinės duomenų surinkimo greitaveikos atstatymu.

Naujienos

Vystymo planas

2023-09-26 

Vystymo planas 2023 metams Q4. Esminiai aspektai:


Suplanuotas yra jau 4 metų ketvirtis, šiame plane yra preliminarus.
Sekantis plano atnaujinimas – 2023 gruodis;

Trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:

 • GV - gaminantis vartotojas;
 • NGV - nutolęs gaminantis vartotojas;
 • STK - savininko ir tiekėjo keitimas;
 • NTK - tiekėjo keitimas;
 • SK - savininko keitimas;
 • SKT - skaitiklis;
 • Telkėjas – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti;
 • BS - ESO klientų bilingavimo sistema;
 • DH - DataHub;
 • EIMS - vidinė integracijų sistema;

Trumpi paaiškinimai apie funkcionalumus:

 • Rinkos monitoringas (statistikos) - statistikų api sprendimas tiekėjams ir kitoms šalims, leidžiantis gauti suskaičiuotus statistikų kiekius per integracijas.
 • Rinkos monitoringas (logs) - detalesnis vidinių api monitoringo funkcionalumas vidiniam DH administravimui.
 • Duomenų saugojimo sprendimai - pagal bdar atlikti pataisymai duomenų saugojimo terminuose DH duomenų bazėje.
 • API ribojimų įvedimas - galimybė apriboti naudojamų API kiekį.
 • Užsakymų eilių atskyrimas - dėl naujų rolių DH sistemoje (telkėjai ir 3 šalys), reikalinga atskirti jų duomenų užsakymus nuo tiekėjų.
 • Objektų delta - API metodas leidžiantis gauti įvykusius pokyčius objektuose.
 • Archyvai - naujos duomenų bazės sukūrimas archyviniams duomenims saugoti.
 • Document base - architektūrinis DH sistemos pokytis.
 • EST VALID MDM – funkcionalumas 15min/valandinių duomenų praplėtimui, kai bus parodoma koks intervalinis duomuo yra – ar prognozuojamas (estimated), ar galutinis (validated).
 • Rodmenų nuskaitymas ir deklaravimas procesuose - leis atlikti deklaravimą vykdant SK/STK ir nutraukimo procesuose (rodmenų suderinimo aktų pakeitimas).
 • Nutraukimas nuo bet kurios datos - sutarties su klientu nutraukimo galimybė nuo bet kokios datos.
 • GV/NGV duomenys – procesuose ir atiduodamuose duomenyse duomenų padidinimas – sukauptas kiekis, atgautas kiekis, priskirta elektrinės galia ir pan.
 • Submitted date – vidinis DH ir ESO funkcionalumas, gerinantis užklausų aptarnavimą.
 • SKT dubliai – padidinti unikalumo sąlygą, kai skaitiklių numeriai sutampa, nors tipai skirtingi.
 • Klientų/Tiekėjų informavimas po procesų - informavimo procesas pateikus/įvykdžius užklausas per DH.
 • Klientų suvartojimo vidurkis - suskaičiuojamas vidutinis suvartojimas iš galimų mėnesių pagal objekto savininkystę. 
 • BS CDR – ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
 • BS TEST - ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
 • Naujas atsiskaitymo būdas - Naujo GV atsiskaitymo būdo įvedimas - PP už atgautą el. energiją (atsiskaitymas pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą).
 • Apskaita vartotojo lygmeniu - kliento objektų grupių sudarymas, kai klientas turi daugiau nei vieną objektą ir nori gauti vieną sąskaitą.
 • NET Biling - naujas sąskaitybos principas gaminantiems vartotojams, kuomet kaupiamos ne kWh, o pinigai.
 • Active directory - architektūrinis saugumo reikalavimas DH WEB sistemai.
 • Elektrinių apskaita - funkcionalumas leisiantis pasirinkti elektros energijos supirkėją, gauti sugeneruotus kiekius, suteikti teises matyti vartojimo ir generavimo duomenis atskirai.
 • Prisijungimų tvirtinimas - saugos reikalavimas administruoti administratorių rolėms.
 •  
 • Esamų funkcionalumų tobulinimas BS – smulkūs pataisymai ESO bilingavimo sistemoje, gerinantys procesų veikimą DH sistemos naudotojams.
 • Async – asinchroninis BSS ataskaitų sprendimas, kuomet nebereikia laukti užsakymo įvykdymo, jis vykdomas fone.

 Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

Dokumentacija

2023-09-21

1. Atnaujinta API documentation EN v0.10.24 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 0.10.20:
  Json response field names changed from uppercase to lowercase:
  •  GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c
  •  GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2b
   
 • 0.10.21:
  Added new statistics names (cancellation of SK and STK notifications) in method:
  •  GET gateway/statistic/list
   
 • 0.10.22:
  Added new statistic name (cancellation of supply states notifications with reason disconnection due to debt) in method:
  •  GET gateway/statistic/list
   
 • 0.10.23:
  Added new JSON response field sociallyVulnerable in method:
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
   
 • 0.10.24:
  Added new JSON response field generatingObjectPower in method:
  •  GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
  •  GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  •  POST /gateway/object/v2/my/active/list
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list

2. Atnaujinta Sandbox API documentation EN v6.10.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 6.5:
  Deleted meterAccoutingType PARTIAL in method:
  •  GET/gateway/statistic/list
  Updated:
  •  possible request, response 4.
  •  possible response 7.
   
 • 6.6:

  The list is constructed from the powerPlantObjectNumber and powerPlantType fields in these methods: 
  •  POST /gateway/object/my/active/list
  •  POST /gateway/object/all/active/list

  Upgrading these methods to v2.
   

 • 6.7:

  Added new json response field:
  •  payoffMethodChangeDate: null

  In methods:
  •  GET /gateway/order/{orderId}/report-obj-acr
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
   

 • 6.8:

  The list is constructed from the powerPlantObjectNumber and powerPlantType fields in these methods: 
  •    GET /gateway/order/{orderId}/report-obj-acr
  •    GET/gateway/order/{orderId}/report-obj

  Upgrading these methods to v2.
   

 • 6.9:
  Added response values consumptionAverage, consumptionAverageCalculationDate, consumptionAverageCalculationMonthsCount in methods:
  •  Method POST /gateway/object/v2/my/active/list 
  Updated possible responses 2,4,5,6,7,10,18,19,20
  •  Method POST /gateway/object/v2/all/active/list 
  Updated possible responses 1,2,3,4,6,7,8
  •  Method GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  Updated possible response 1
  •  Method GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj
  Updated possible response 1 for objects 99999917, 99999919, 99999920 (and added full response body to documentation)
   

 • 6.10:
  Added response values generatingObject, generatingObjectPower in methods:
  •  POST /gateway/object/v2/my/active/list
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list
  Added response value generatingObjectPower in methods:
  •  GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr
  •  GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj

2023-09-12

1. Atnaujinta API documentation EN v0.10.19 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • 0.10.12:
  Updated error message text with error code 8.
   In methods:
  •  POST /gateway/notification/contract
  •  POST /gateway/notification/contract/termination
  •  POST /gateway/notification/contract/tariff-plan
  •  POST /gateway/access-right
   
 • 0.10.13:
  Added 1010 rule in methods:
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/tarif-plan/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/contact/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/termination/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/object/supply-state/list
  •  POST /gateway/notification/v2/cancellation/list
   
 • 0.10.14:
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatus) and added multi select. In methods:
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/contact/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/termination/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/tariff-plan/list
  In JSON request changed attribute name (from status to latestStatus). In metthods:
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/list
  •  POST /gateway/notification/v2/contract/object/supply-state/list
  •  POST /gateway/notification/v2/cancellation/list
   
 • 0.10.15:
  Deleted meterAccountingType value PARTIAL in method:
  •  GET /gateway/statistic/list
   
 • 0.10.16:
  The list is constructed from the powerPlantObjectNumber and powerPlantType fields in these methods:
  •  POST /gateway/object/v2/my/active/list
  •  POST /gateway/object/v2/all/active/list
  Upgrading these methods to v2.
   
 • 0.10.17:

  Added response fields: "payoffMethodChangeDate": "date" in methods:
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj-acr
   

 • 0.10.18:
  Updated rule 608 in method:
  •  POST /gateway/notification/cancellation
   

 • 0.10.19:
  The list is constructed from the powerPlantObjectNumber and powerPlantType fields in these methods:
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj
  •  GET/gateway/order/{orderId}/report-obj-acr
  Upgrading these methods to v2

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.