Pranešimai

2023 m. sausio 25 d. 09:51
Informuojame, kad vakar (2023-01-24) Data Hub sistemoje įdiegtas naujas fukcionalumas "Tarifo plano keitimas". Daugiau informacijos galite rasti --> https://datahub.eso.lt/naujienos/tarifo-plano-keitimo-funkcionalumo-diegimas
2023 m. sausio 12 d. 16:14
Informuojame, kad šiandien (01.12 dieną) nuo 22:00 iki 2:00 val. ESO dalyje bus vykdomi diegimo darbai sistemos, kuri turi tiesioginę įtaką informacijos perdavimui Data Hub procesuose. Diegimo metu 15 minučių laikotarpiui bus sustabdytas informacijos perdavimas, ko pasiekoje Data Hub negalės apdoroti ir perduoti užklausiamos informacijos. Pagal galimybes prašome minėtomis valandomis apriboti siunčiamų užklausų kiekius Data Hub sistemai.
2022 m. lapkričio 23 d. 09:55
Informuojame, kad šiuo metu stebimi 11.22 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. ESO komanda deda visas pastangas, kad maksimaliai greitai pašalintų problemą ir atstatytų pilną duomenų pateikimą suinteresuotoms šalims. Duomenų pateikimą tikimasi atstatyti šiandien dienos (11.23) vakare.
2022 m. lapkričio 14 d. 16:51
11.22 dieną, 22:00 valandą bus vykdomi sistemos, atsakingos už automatizuotų duomenų surinkimą, naujinimo darbai. Diegimo darbai, kurių metu automatizuotai nuskaityti duomenys nebus perduodami kitoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe ir Data Hubui, truks iki 3 valandų.
Pagal galimybes tuo laikotarpiu prašome neformuoti užsakymų Data Hubui, kad sistema nebūtų papildomai apkraunama.
2022 m. lapkričio 14 d. 16:47
Informuojame, kad šiuo metu stebimi 11.11 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. ESO komanda deda visas pastangas, kad maksimaliai greitai pašalintų problemą ir atstatytų pilną duomenų pateikimą suinteresuotoms šalims.
Šiuo metu yra atstatyta apie 20% 11 d. duomenų, įskaitant visus GV ir NGV. Pilnai 11 d. duomenis tikimasi atstatyti iki 11.23 dienos.

Naujienos

Vystymo planas

2023-01-23

Vystymo planas 2023 metams. Esminiai aspektai:

 • Tiksliai suplanuotas yra tik 1 metų ketvirtis, kiti ketvirčiai bus planuojami analogiškai ir bus atnaujinti šiame plane vėliau. 2-4 ketvirčiai šiame plane yra preliminarūs.
 • Sekantis plano atnaujinimas – 2023 balandį.
 • Keli trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:
  • Telkėjai – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti.
  • EST VALID MDM – funkcionalumas 15min/valandinių duomenų praplėtimui, kai bus parodoma koks intervalinis duomuo yra – ar prognozuojamas (estimated), ar galutinis (validated).
  • GV/NGV duomenys – procesuose ir atiduodamuose duomenyse duomenų padidinimas – sukauptas kiekis, atgautas kiekis, priskirta elektrinės galia ir pan.
  • Submitted date – vidinis DH ir ESO funkcionalumas, gerinantis užklausų aptarnavimą.
  • SKT dubliai – padidinti unikalumo sąlygą, kai skaitiklių numeriai sutampa, nors tipai skirtingi.
  • BS CDR – ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • BS TEST - ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • Esamų funkcionalumų tobulinimas BS – smulkūs pataisymai ESO bilingavimo sistemoje, gerinantys procesų veikimą DH sistemos naudotojams.
  • Async – asinchroninis BSS ataskaitų sprendimas.

2023 planas

 

 Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

Dokumentacija

2023-01-23

1. Atnaujinta Duomenų mainų platformos prisijungimo ir naudojimosi instrukcija LT v3.4.pdf

3.4 5.6.2 skyrius Pridėta nauja sutarties nutraukimo priežastis – dėl mirties 2022.10.26
5.2.2 ir 5.2.3 skyriai Panaikinta AccumulatedTransferredConsumptionAmount 2023.01.05
5.7 skyrius Atnaujintos rolės pagal gamybinę aplinką 2023.01.06
5.1 skyrius Atnaujintos duomenų struktūros istorinių duomenų užsakymo funkcionalume 2023.01.16
5.3.1 skyrius Atnaujintos duomenų struktūros tiekėjo keitimo funkcionalume 2023.01.17

2. Atnaujintas Istorinių klientų duomenų teikimo procesas LT v1.3.png

 • Atnaujinti atiduodami duomenys po funkcionalumo atnaujinimo.

3. Atnaujinta DH WEB navigacijos schema 20230119.png

 • Pakeista navigacija ir metodai pagal dabar galiojančią gamybinę aplinką, perdarytas užsakymų funkcionalumas, atsirado nauji funkcionalumai – sutarties atšaukimai ir atjungimas/įjungimas.

4. Atnaujinta API documentation EN v0.7.88 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • v0.7.85:
  Changed 21 rule in method:
  POST /gateway/notification/contract
 • v0.7.86:
  Removed 8 error in method:
  POST /gateway/notification/contract/object/supply-state
 • v0.7.87:
  Removed method from documentation. Deprecated in the future, preliminary date 2023-07-18, method:
  POST /gateway/notification/contract/owner
 • v0.7.88:
  Added new rule 2022 in method:
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl-acr

5. Patalpintos proceso Tarifo plano keitimas schemos lietuvių ir anglų kalbomis.


2023-01-09

Atnaujinta API documentation EN v0.7.84 Actual 2023.01.09 update.pdf

Atliktos nežymios korekcijos.

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.