"Tarifo plano keitimo" funkcionalumo diegimas

Informuojame, kad sausio 24 d. nuo 22:00 val. iki 00:00 val. yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu bus implementuotas objekto tarifo plano/ laiko zonos/ GV atsiskaitymo būdo keitimo funkcionalumas.

Siekiant išvengti sistemos naudojimo trikdžių diegimo metu, prašome ir rekomenduojame minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

 

  PAGRINDINĖS FUNKCIONALUMO TAISYKLĖS:

 • Kai inicijuojamas procesas "Tarifo plano keitimas", tiekėjas per Data Hub susirasti ir tarifo plano/ laiko zonos/ GV atsiskaitymo būdo keitimą inicijuoti gali tik jam užklausos teikimo metu priklausantiems objektams.
 • Tarifo plano/ laiko zonos/ GV atsiskaitymo būdo keitimas gali būti atliekamas tik tiems objektams, kurių tiekimo būsena užklausos teikimo metu yra "Tiekiama".
 • Tarifo plano/ laiko zonos/ GV atsiskaitymo būdo keitimas gali būti atliekamas tik tiems objektams, kurių "Galima tarifo plano keitimo data" užklausos teikimo metu yra lygi arba mažesnė už einamają datą.
   
 • SBTS (buitinės) sutarties atveju keisti galima:
  • Tarifo planą:
   • Namai
   • Namai plius
   • Išmanusis
   • Standartinis
  • Laiko zoną:
   • Viena
   • Dvi
  • GV atsiskaitymo būdą:
   • E - kWh – Atgauta el. energija
   • G- kW – Elektrinės leistina galia
   • P - % - Atsiskaitymo procentas
 • SKMS (komercinės) atveju keisti galima:
  • Laiko zoną:
   • Jeigu leistinoji naudoti galia <= 30 kw, tai - Viena arba Dvi
   • Jei leistinoji naudoti galia > 30 kw, tai - Viena su reaktyviosiomis arba Diferencijuota su reaktyviosiomis
 • Objektui, kuris tiekėjui priklauso nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, tačiau jam yra reikalingas sutarties perrašymas, tarifo plano pakeisti bus neįmanoma, kol nebus perrašyta sutartis.
 • Vienoje užklausoje nurodyti galima daugiau nei 1 objektą, o užklausų importavimas sąrašais nėra galimas.
 • Atšaukti užklausą galima per 1 valandą nuo užklausos pateikimo. Kitais atvejais atšaukimas turi būti inicijuojamas per NT portalą.

 

  Naujasis funkcionalumas yra pasiekiamas pasirinkus meniu punktą "Sutarčių administravimas" --> Tarifo plano keitimas"

 

 • Tam, kad galėtumėte matyti naująjį funkcionalumą ir juo naudotis, kiekvieno nepriklausomo tiekėjo atstovai, turintys teisę administruoti tiekėjo atstovų roles Data Hub sistemoje, darbuotojams, kurie dirbs su nauju funkcionalumu, turi priskirti naują rolę „Tarifo plano keitimo rolė“.
 • Primename, kad:
  • Visa reikiama dokumentacija Jūsų implementacijos darbams yra pateikta API dokumentacijoje (žr. 7.10 Notification conract tariff plan controller)
  • Testavimo atvejai yra pateikti Sandbox dokumentacijoje (žr. 5.10 Notification conract tariff plan controller)
  • WEB naudotojo instrukcija – žr. 4.10.5 Tarifo plano keitimas
  • Proceso schemos – žr. Tarifo plano keitimo procesas LT v1 / Tariff plan change process EN v1
 • Kaip įprastai - galimybė keisti tarifo planą per NT portalą dar bus palaikoma 6 mėnesius.

   Visą dokumentaciją ir naujausias jos versijas galite rasti adresu - https://datahub.eso.lt/dokumentacija