Suminių kiekių pagal suteiktas teises ataskaitos papildymas

Plečiant esamus Data Hub funkcionalumus, rugpjūčio 17 d. vykusio Data Hub diegimo metu buvo įdiegti pokyčiai suminių kiekių pagal suteiktas teises ataskaitoje - papildyta atiduodamų istorinių duomenų informacija gaminančių vartotojų atvejais.

Iki pokyčio buitinės sutarties atveju buvo gražinama informacija tik apie suvartotą ir patiektą į tinklą aktyvosios elektros energijos kiekį, o komercinės sutarties atveju papildomai reaktyviosios elektros energijos suvartotas ir patiektas į tinklą kiekis.
Po įdiegtų pokyčių tiek komercinės, tiek buitinės sutarties atvejais suvartoto iš tinklo ir patiekto į tinklą elektros energijos kiekio istoriniai duomenys, priklausomai nuo gaminančio arba nutolusio gaminančio vartotojo pasirinkto atsiskaitymo budo, pateikiami skirtingai.

Pateikiame kelis pavyzdžius:

Kai pasirinktas atsiskaitymas už atgautą elektros energiją, grąžinama:

Produkto kodas

Produkto pavadinimas

VNKSTO

El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu

VNKA

El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu (už atgautą kiekį)

VNKGEN

El. energijos pateiktas kiekis

VNKS

El. energijos sukauptas kiekis laikotarpio pabaigai

Elektrinės leistinosios galios atsiskaitymo būdo atveju grąžinama:

Produkto kodas

Produkto pavadinimas

DIENINISSTO

El. en. persiuntimas dieniniu tarifu

NKTSTO

El. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu

DDAG

El. energijos atgautas kiekis dieniniu tarifu (už galią)

NKAG

El. energijos atgautas kiekis naktiniu tarifu (už galią)

VNKGEN

El. energijos pateiktas kiekis

VNKS

El. energijos sukauptas kiekis laikotarpio pabaigai

Atsiskaitymo procentais atvejais grąžinama:

Produkto kodas

Produkto pavadinimas

VNKSTO

El. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu

VNKS

El. energijos sukauptas kiekis laikotarpio pabaigai

VNKGEN

El. energijos pateiktas kiekis

VNKAP

El. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu (pagal nustatytą procentą)