Suminių kiekių pagal suteiktas teises ataskaitos papildymas

Plečiant esamus Data Hub funkcionalumus, rugpjūčio 17 d. vykusio Data Hub diegimo metu buvo įdiegti pokyčiai suminių kiekių pagal suteiktas teises ataskaitoje - papildyta atiduodamų istorinių duomenų informacija gaminančių vartotojų atvejais.

Iki pokyčio buitinės sutarties atveju buvo gražinama informacija tik apie suvartotą ir patiektą į tinklą aktyvosios elektros energijos kiekį, o komercinės sutarties atveju papildomai reaktyviosios elektros energijos suvartotas ir patiektas į tinklą kiekis.
Po įdiegtų pokyčių tiek komercinės, tiek buitinės sutarties atvejais suvartoto iš tinklo ir patiekto į tinklą elektros energijos kiekio istoriniai duomenys, priklausomai nuo gaminančio arba nutolusio gaminančio vartotojo pasirinkto atsiskaitymo budo, pateikiami skirtingai.

Pateikiame kelis pavyzdžius:

Kai pasirinktas atsiskaitymas už atgautą elektros energiją, grąžinama:

Produkto kodasProdukto pavadinimas
VNKSTOEl. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu
VNKAEl. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu (už atgautą kiekį)
VNKGENEl. energijos pateiktas kiekis
VNKSEl. energijos sukauptas kiekis laikotarpio pabaigai

Elektrinės leistinosios galios atsiskaitymo būdo atveju grąžinama:

Produkto kodasProdukto pavadinimas
DIENINISSTOEl. en. persiuntimas dieniniu tarifu
NKTSTOEl. en. persiuntimas naktiniu, šeštadienio, sekmadienio tarifu
DDAGEl. energijos atgautas kiekis dieniniu tarifu (už galią)
NKAGEl. energijos atgautas kiekis naktiniu tarifu (už galią)
VNKGENEl. energijos pateiktas kiekis
VNKSEl. energijos sukauptas kiekis laikotarpio pabaigai

Atsiskaitymo procentais atvejais grąžinama:

Produkto kodasProdukto pavadinimas
VNKSTOEl. en. persiuntimas vienos laiko zonos tarifu
VNKSEl. energijos sukauptas kiekis laikotarpio pabaigai
VNKGENEl. energijos pateiktas kiekis
VNKAPEl. energijos atgautas kiekis vienos laiko zonos tarifu (pagal nustatytą procentą)