"Savininko keitimo / Savininko ir tiekėjo keitimo užklausos atšaukimas" funkcionalumo diegimas

Informuojame, kad spalio 24 d. nuo 20:00 val. iki 22:00 val. bus vykdomas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu "Užklausų atšaukimo" funkcionalumas bus papildytas galimybe atšaukti "Savininko keitimo" ir "Savininko ir tiekėjo keitimo" užklausas.

Siekiant išvengti sistemos naudojimo trikdžių diegimo metu, prašome ir rekomenduojame minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

Sudiegus funkcionalumą, WEB aplinkoje jis bus pasiekiamas:

  • pasirinkus meniu punktą "Užklausų atšaukimas"
  • paspaudus procesą inicijuojantį mygtuką "Užklausos atšaukimas"
  • pirmame procesiniame žingsnyje pasirinkus atšaukiamos užklausos tipą "Savininko keitimas" / "Savininko ir tiekėjo keitimas"
SK/STK atšaukimas WEB aplinkoje
SK/STK atšaukimas WEB aplinkoje

 

PAGRINDINĖS FUNKCIONALUMO "SAVININKO KEITIMO / SAVININKO IR TIEKĖJO KEITIMO ATŠAUKIMO" TAISYKLĖS:

  • Užklausą, kurios tipas "Savininko keitimas" arba "Savininko ir tiekėjo keitimas" atšaukti bus galima tik tokiu atveju, jeigu jos būsena yra "Vykdomas".
  • Jeigu vis dėlto iš Data Hub inicijuotos užklausos atšaukimas operatoriaus sistemoje nėra galimas, nes jau yra pradėti sutarties perrašymo darbai, bus grąžinamas statusas KLAIDA su prierašu "Negalimas atšaukimas, jau vykdomi darbai".
  • Jeigu pradinėje "Savininko keitimo" ir / arba "Savininko ir tiekėjo keitimo užklausoje" keitimas buvo atliekamas daugiau nei vienam objektui, užklausos atšaukimas galimas tik visiems užklausos objektams.
  • Užklausų "Savininko keitimas" bei "Savininko ir tiekėjo keitimas" atšaukimas bus galimas tiems Data Hub sistemos WEB naudotojams, kuriems yra priskirtos rolės "Savininko keitimo rolė".

 

PRIMENAME, KAD:

  • Visa reikiama dokumentacija Jūsų implementacijos darbams yra pateikta API dokumentacijoje (žr. 8.8 Notification cancellation controller), kur naujų atšaukiamos užklausos tipų kodai - SK ir STK.
  • Kaip įprastai, galimybė atlikti atjungimo dėl skolos užklausos atšaukimą per NT portalą bus palaikoma 6 mėnesius nuo Data Hub diegimo datos.