Proceso "Sutarties atšaukimas" diegimas

Straipsnis

Informuojame, kad rugpjūčio 30 d. nuo 17:00 val. iki 18:00 val. yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu bus implementuoti tiekėjo keitimo užklausos atšaukimo bei tiekėjo keitimo proceso pokyčiai.

Prašome ir rekomenduojame minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

Tiekėjo keitimo proceso pokyčiai

Esminis NTK proceso pokytis - nebelieka taisyklės, kad objektui nuo tos pačios datos kitas tiekėjas nebegali pateikti NTK užklausos.

Keičiasi NTK proceso taisyklės:

 • Nebegalioja taisyklė,  kad objektui nuo tos pačios datos kitas tiekėjas nebegali pateikti NTK užklausos.
 • Nauja taisyklė. Jei egzistuoja tiekėjo NTK užklausa, kitas Tiekėjas gali pateikti NTK užklausą nuo tos pačios ar ankstesnės datos. Naujas tiekėjas mato informaciją, pas kokį tiekėją šiuo metu yra objektas, todėl gali daryti prielaidą, ar teikiama NTK užklausa naikinamas kito tiekėjo priskyrimas.

I variantas

 1. Tiekėjas1 objektui teikia NTK pranešimą į DH.
 2. Per DH sistemą užklausa siunčiama į ESO sistemas, objektui priskiriamas Tiekėjas1.
 3. Tiekėjas2 tam pačiam objektui teikia Nepriklausomo tiekėjo keitimo (toliau NTK) užklausą į DH.
 4. Per DH sistemą užklausa siunčiama į ESO sistemas, objektui naikinamas Tiekėjo1 priskyrimas ir priskiriamas Tiekėjas2. 
 5. Tiekėjas2 savo ar vartotojo iniciatyva atsisako tarpusavio sutarties.
 6. Tiekėjas2 per DH sistemą siunčia NTK atšaukimo užklausą į ESO sistemas. 
 7. ESO sistemose naikinamas Tiekėjo2 priskyrimo įrašas ir grąžinamas paskutinis galiojęs Tiekėjas. 

II variantas

 1. Tiekėjas1 objektui teikia NTK užklausą į DH.
 2. Per DH sistemą užklausa siunčiama į ESO sistemas, objektui priskiriamas Tiekėjas1. 
 3. Tiekėjas2 tam pačiam objektui teikia Nepriklausomo tiekėjo keitimo (toliau NTK) užklausą į DH.
 4. Per DH sistemą užklausa siunčiama į ESO sistemas, objektui naikinamas Tiekėjo1 priskyrimas ir priskiriamas Tiekėjas2. 
 5. Esamas tiekėjas per DH sistemą pateikia sutarties nutraukimą.
 6. Tiekėjas2 savo ar vartotojo iniciatyva atsisako tarpusavio sutarties.
 7. Tiekėjas2 per DH sistemą siunčia NTK atšaukimo užklausą į ESO sistemas. 
 8. ESO sistemose naikinamas Tiekėjo2 priskyrimo įrašas ir priskiriamas Visuomeninis arba Garantinis tiekėjas.  

Pastaba. NTK proceso užklausoje galima identifikuoti, ar NTK užklausa buvo atšaukta.

Primename, kad:

 • Atšaukimo procesas neveikia senuosiuose API metoduose 6.2 Supplier change notification controller ir veikia tik 6.8 Notification contract controller – new. 
 • API metodai 6.2 Supplier change notification controller veiks iki 2022.12.31

Naujas funkcionalumas. Tiekėjo keitimo užklausų atšaukimas

Atšaukimo procesas naudojamas tais atvejais, kai tiekėjas, savo ar vartotojo iniciatyva, nori atšaukti teiktą užklausą apie sutarties sudarymą.

Svarbu: atšaukimo procesas galimas tik iki sutarties įsigaliojimo datos; įsigaliojus sutarčiai, norint ją nutraukti, vykdomas sutarties nutraukimo procesas. 

Esminiai proceso žingsniai:

I variantas.

 1. Tiekėjas1 teikia Nepriklausomo tiekėjo keitimo (toliau NTK) užklausą į DH.
 2. Per DH sistemą užklausa siunčiama į ESO sistemas, objektui priskiriamas Tiekėjas1. 
 3. Tiekėjas1 savo ar vartotojo iniciatyva atsisako tarpusavio sutarties.
 4. Tiekėjas1 per DH sistemą siunčia NTK atšaukimo užklausą į ESO sistemas. 
 5. ESO sistemose naikinamas Tiekėjo1 priskyrimo įrašas ir grąžinamas paskutinis galiojęs Tiekėjas. 

II variantas

 1. Tiekėjas1 objektui teikia NTK užklausą į DH.
 2. Per DH sistemą užklausa siunčiama į ESO sistemas, objektui priskiriamas Tiekėjas1. 
 3. Esamas tiekėjas per DH sistemą pateikia sutarties nutraukimą.
 4. Tiekėjas1 savo ar vartotojo iniciatyva atsisako tarpusavio sutarties.
 5. Tiekėjas1 per DH sistemą siunčia NTK atšaukimo užklausą į ESO sistemas. 
 6. ESO sistemose naikinamas Tiekėjo1 priskyrimo įrašas ir priskiriamas Visuomeninis arba Garantinis tiekėjas.  

Visa aktuali dokumentacija pasiekiama -> https://datahub.eso.lt/dokumentacija

Tiekėjo keitimo proceso pokyčiai

 • API dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
 • Sandbox dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
 • WEB naudotojo instrukcija - žr. 4.12 Sutarčių sudarymas 
 • Proceso schema - žr. NT atšaukia kito NT pranešimą ir teikia savo

Naujas funkcionalumas. Tiekėjo keitimo užklausų atšaukimas

 • API dokumentacija - žr. 6.13 Notification cancellation – new  
 • Sandbox dokumentacija - žr. 6.12    Notification cancellation controller
 • WEB naudotojo instrukcija - žr. 4.12 Sutarčių sudarymas 
 • Proceso schema - žr. NT atšaukia savo pranešimą