PRIMENAME: Artėja tiekėjo keitimo proceso pokyčio diegimas

 Primename, kad birželio 30 d. nuo 00:00 val. iki 04:00 val. (naktį iš 29 d. į 30 d.) yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu bus implementuoti tiekėjo keitimo proceso pokyčiai.

 • Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, todėl prašome ir rekomenduojame minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.
 • Pranešimus apie tiekėjo pasikeitimą teikti galite iki 29 d. 23:59, tačiau nuo 23 val. pateiktų pranešimų atšaukimo terminas bus tik 1 minutė. Terminas trumpinamas tam, kad visi pateikti pranešimai spėtų tvarkingai įsirašyti į operatoriaus sistemas iki planuojamos diegimo valandos ir Data Hub sistemos išjungimo.
 • 30 d. 00:00 Data Hub sistema bus višiskai išjungiama ir nebus galimybės pateikti pranešimų apie tiekėjo pasikeitimą (bei naudotis visais kitais procesais).
 • Senieji API metodai (žr. API dokumentaciją 6.2 Supplier change notification controller) po diegimo taip pat veiks 6 mėnesius, o vėliau bus išjungiami. Vadinasi, tiekėjo keitimo pranešimus laikinai teikti bus galima tiek senuoju, tiek naujuoju būdu.
 • Senieji Sandbox metodai (žr. Sandbox dokumentaciją 6.2 Supplier change notification controller) po diegimo bus išjungiami iškart ir veiks tik naujieji sandbox metodai (žr. Sandbox dokumentaciją 6.8 Notification contract controller - new)

 Esminiai tiekėjo keitimo (NTK) proceso pokyčiai:

 • nauja proceso versija sukurta remiantis Savininko ir tiekėjo keitimo (STK) funkcionalumo struktūra, todėl sistemos naudotojams, jau realizavusiems STK metodų integracijas, prisitaikymas bus paprastas ir greitas, o STK dar nerealizavusiems - abu procesus bus galima lengvai implementuoti vienu metu;
 • NTK procese bus sudaryta galimybė keičiant tiekėją iškart nurodyti ir objekto savininko norimą tarifo planą ir gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą bei aktualius kontaktus, taip pat, esant poreikiui, komercijos atveju nurodyti ir atstovo informaciją;
 • naikinama WEB pranešimų importo funkcija;
 • sudiegus NTK procesą, nebus siunčami el. laiškai apie ateinančiuss/išeinančius objektus - šią informaciją tiekėjai gali matyti, naudojantis objektų ataskaita.
  • svarbu paminėti, kad tolimesniuose vystymo etapuose planuojama sukurti atskirą ataskaitą, skirtą informacijai apie ateinančius/išeinančius objektus gauti;
  • klientai el. laiško iš Data Hub taip pat nebegaus.

 Visa aktuali dokumentacija pasiekiama -> https://datahub.eso.lt/dokumentacija

 • API dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
 • Sandbox dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
 • WEB naudotojo instrukcija - žr. 4.12 Sutarčių sudarymas 
 • Proceso schema - žr. Tiekėjo keitimo procesas LT v1.4