Pokyčiai įdiegti 06.20 dieną

Informuojame, kad 06.20 vykusio diegimo metu įdiegta:

  • Galimybė NTK, STK ir Tarifo plano keitimo funkcionalumuose buitinės (SBTS) sutarties atveju pasirinkti naują atsiskaitymo būdą „kWh – PP Atgauta el. energija“. 
  • PVM mokėtojo kodo atributo teikimo taisyklės pakeitimas NTK, STK ir SK funkcionalumuose, kad šis domuo būtų galimas nurodyti tik komercinės (SKMS) sutarties atveju. Nurodžius šį atributą SBTS sutarties atveju, naudojantis integraciniais metodais, bus pateikiama klaida.