Parengtos rekomendacijos JSON užklausų teikimui į Data Hub sistemą

Informuojame, kad dokumente API documentation EN v0.9.3 Actual.pdf yra pridėtas naujas skyrius 6.3 JSON request logic, kuriame aprašytos rekomendacijos JSON užklausų (request) teikimui į Data Hub sistemą.

Kviečiame susipažinti su rekomendacijomis ir taikyti jas, kreipiantis į Data Hub sistemą. Esant klausimams, laukiame jų adresu datahub@eso.lt

 

Atsižvelgiant į šias rekomendacijas paruoštos naujos metodų versijos (v2) šiems metodams:

  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-mtr-lvl
  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-obj-lvl
  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-mtr-lvl-acr
  • POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-obj-lvl-acr


      Naujų metodų versijų diegimas yra planuojamas 2023.05.25.

      Senosios metodų versijos bus naikinamos praėjus 6 mėnesiams po v2 įdiegimo.