Kontaktų pildymo taisyklių pasikeitimai komercinės sutarties atveju

Informuojame, kad bus keičiamos kontaktų pildymo taisyklės komercinės sutarties atveju.

Planuojama diegimo data - 2023.01.12

 

Žemiau pateikiame A) šiuo metu esančią situaciją ir B) po diegimo būsiančią situaciją komercinės sutarties atveju.

A) Esamas procesas (žemiau pateikiamas esamas WEB aplinkos vizualas)

Šiuo metu tiekėjo keitimo, savininko keitimo bei savininko ir tiekėjo keitimo procesuose komercinės sutarties atveju kontaktų įvedimas yra išskaidytas į dvi grupes:
- Kontaktiniai duomenys informavimui apie vykdomus tinklo darbus

Čia būtina nurodyti bent vieną iš trijų kontaktų: Mob. tel. Nr., Telefono Nr., El. pašto adresas.


- Kontaktiniai duomenys informavimui apie suformuotas sąskaitas bei teikiamas paslaugas

Čia būtina nurodyti bent vieną iš dviejų kontaktų: Mob. tel. Nr., El. pašto adresas.

Esamas

B) Būsimas procesas (žemiau pateikiamas preliminarus būsimas WEB aplinkos vizualas)

Tiekėjo keitimo, savininko keitimo, savininko ir tiekėjo keitimo bei ateityje būsiančiame kontaktų keitimo procesuose komercinės sutarties atveju kontaktų įvedimas išliks išskaidytas į tas pačias dvi grupes:
- Kontaktiniai duomenys informavimui apie vykdomus tinklo darbus

Čia bus būtina nurodyti bent vieną iš dviejų kontaktų: Mob. tel. Nr., El. pašto adresas.


- Kontaktiniai duomenys informavimui apie suformuotas sąskaitas bei teikiamas paslaugas

Čia išliks būtina nurodyti bent vieną iš dviejų kontaktų: Mob. tel. Nr., El. pašto adresas ir jeigu reikalinga, papildomai bus galima pateikti Telefono Nr.

Būsimas