Kompleksinis API ir SANDBOX API metodų išjungimas

Informuojame, kad siekiant užtikrinti efektyvesnį esamų API ir SANDBOX API integracinių metodų naudojimą bei veikimą, yra sukurtos naujos metodų versijos (žr. 1 lentelės stulpelį "Metodai V2"), pritaikant naują JSON logiką. Šie naujieji metodai pilnai užkeičia V1 metodų versijas (žr. 1 lentelės stulpelį "Metodai V1"), todėl 2024-07-11 metodų V1 versijos bus išjungiamos. 

1 lentelė.

 Metodai V2Metodai V1 (išjungiami nuo 2024-07-11)
POST/gateway/notification/v2/contract/contact/list/gateway/notification/contract/contact/list
POST/gateway/notification/v2/contract/list/gateway/notification/contract/list
POST/gateway/object/v2/my/active/list/gateway/object/my/active/list
POST/gateway/object/v2/all/active/list/gateway/object/all/active/list
POST/gateway/order/v2/list/gateway/order/list
POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-obj-lvl/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl
POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-obj-lvl-acr/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl-acr
POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-mtr-lvl/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl
POST/gateway/order/v2/data-hr-15min-mtr-lvl-acr/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl-acr
POST/gateway/order/v2/{RequestOrderTypeV2}/gateway/order/{RequestOrderType}
POST/gateway/order/v2/report-obj-acr/gateway/order/report-obj-acr
POST/gateway/notification/v2/contract/tariff-plan/list/gateway/notification/contract/tariff-plan/list
POST/gateway/notification/v2/contract/termination/list/gateway/notification/contract/termination/list
POST/gateway/notification/v2/cancellation/list/gateway/notification/cancellation/list
POST/gateway/notification/v2/contract/object/supply-state/list/gateway/notification/contract/object/supply-state/list
POST/gateway/declaration/v2/reading/list/gateway/declaration/reading/list

  Skatiname pradėti perėjimo prie V2 metodų versijų techninius darbus.

  Plačiau apie JSON logiką galite pasiskaityti DH API dokumentacijoje nepriklausomam tiekėjui, kurią galite pasiekti adresu https://datahub.eso.lt/dokumentacija, skiltyje API DOKUMENTACIJA (žiūrėti naujausią dokumento versiją), "API documentation for independent supplier" dokumento skyriuje 7.3 JSON request logic.

 

Primename, kad 2023-11-16 buvo sudiegti objektų ataskaitų pokyčiai, susiję su objekte naudojamų elektrinių informacijos atvaizdavimu. Dėl šio pokyčio taip pat buvo sukurtos 2 lentelėje pateiktų metodų naujos versijos (V2) (žr. 2 lentelės stulpelį "Metodai V2"). Todėl nuo 2024-07-11 lentelės skiltyje "Metodai V1" esantys metodai bus išjungiami. 

2 lentelė.

 Metodai V2Metodai V1 (išjungiami nuo 2024-07-11)
GET /gateway/order/v2/{orderId}/report-obj                      /gateway/order/{orderId}/report-obj
GET/gateway/order/v2/{orderId}/report-obj-acr/gateway/order/{orderId}/report-obj-acr                              

 

  Po 2024-01-16 dienos Data Hub sistemos diegimo, adresu https://dh-api.eso.lt/swagger-ui.html prie metodų taip pat bus nurodyta data, kada metodas bus išjungtas (Deprecates on 2024-07-11).

  Taip pat primename, kad 2024 vasario mėnesį sueina senų BSS sutarties modelio B2C ir B2B sąskaitybos metodų išjungimo terminas, kuris buvo pratęstas dėl pastebėtų naujų metodų greitaveikos sutrikimų.
Plačiau apie metodų išjungimą informavome 2023-11-09 dienos naujienose: Senojo API metodo naikinimas (BSS sutarties modelio B2C ir B2B sąskaityba). Papildymas | ESO DH