Informacija apie suteiktų teisių ir užsakymų funkcionalumo pasikeitimus

Informuojame, kad lapkričio 24 d. vykusio diegimo metu įdiegtas naujas patobulintas suteiktų teisių ir ataskaitų pagal suteiktas teises (ankščiau vadinosi - istorinių duomenų užsakymas) funkcionalumas.

 

Pasikeitimai ir pagrindinės taisyklės.

Teisių prisiskyrimo funkcionalumas:

1. Suteiktų teisių sąrašas bei teisės informacija jos suteikimo metu pasipildė papildomais duomenimis apie teisę (pvz. asmens/įmonės kodas, sutarties tipas, elektrinės tipas ir kita).

2. DH WEB pasikeitė teisės priskyrimo proceso inicijavimo mygtukas į "Teisės objektui priskyrimas".

 

Ataskaitų pagal suteiktas teises užsakymo funkcionalumas:

1. DH WEB pasikeitė duomenų pagal suteiktas teises proceso inicijavimo mygtukas į "Ataskaitos užsakymas".

2. Atliekant duomenų užsakymą maksimaliai į vieną užsakymą galima įtraukti 500 objektų.

3. Atliekant duomenų užsakymą per DH WEB į vieną užsakymą galima įtraukti daugiau nei vieną ataskaitos tipą: Objektų ataskaita pagal suteiktas teises / Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises. 

4. Į užsakymą įtraukus daugiau nei vieno tipo ataskaitą, kiekviena jų visų ataskaitų užsakymų sąraše bus pateikiama atskiroje eilutėje ir turės unikalų užsakymo numerį.

5. Jeigu į užsakymą įtraukti objektai ir su automatizuota, ir su neautomatizuota apskaita, taip pat pasirinkti ataskaitų tipai yra Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises ir Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises / Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, tokiu atveju sistema pateiks klaidą "Pateiktas objekto numeris [xxxxxxxx], nerastas arba jo skaitiklis yra neautomatizuotas. Norint tęsti užsakymo formavimą, reikalinga pažymėti žymimąjį langelį "Sutinku automatizuotų kiekių ataskaitą (-as) užsakinėti be klaidoje išvardintų objektų.".

6. Jeigu į užsakymą įtraukti objektai tik su neatomatizuota apskaita, tačiau tarp pasirinktų ataskaitų tipų yra Automatizuoti kiekiai objekto lygyje pagal suteiktas teises arba Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, tokiu atveju sistema pateiks klaidą "Pateiktas objekto numeris [xxxxxxxx], nerastas arba jo skaitiklis yra neautomatizuotas. Norint tęsti užsakymo formavimą, reikalinga pažymėti žymimąjį langelį "Nepasirinktas nei vienas objektas su automatizuotu skaitikliu. Sutinku tęsti, neatliekant automatizuotų kiekių ataskaitos (-ų) užsakymo.".

7. Užsakant objektų ataskaitą pagal suteiktas teises, datos nuo - iki rinktis negalima - duomenys bus suformuojami pagal šiuo metus galiojančios sutarties informaciją.

8. Užsakant suminius kiekius pagal suteiktas teises, maksimalus datos nuo - iki laikotarpis gali būti 36 mėnesiai.

9. Užsakant automatizuotus kiekius objekto lygyje pagal suteiktas teises arba automatizuotus kiekius skaitiklio lygyje pagal suteiktas teises, maksimalus datos nuo - iki laikotarpis gali būti 12 mėnesių. Norint gauti automatizuotų kiekių ataskaitą už 36 mėnesius, reikalinga atlikti 3 atskirus užsakymus.

10. Ataskaita Suminiai kiekiai pagal suteiktas teises papildyta patiektos į tinkla energijos duomenimis ir yra atvaizduojama kaip produkto suvartojimo kategorija "P-".

 

Svarbi informacija!

- Senas API sprendimas veiks 6 mėn. po įdiegimo.

- Sandbox aplinkoje veiks tik naujasis sprendimas.

- Atliekant užsakymus, naudojantis senuoju metodu, jie nebus matomi DH WEB aplinkoje. 

 

API dokumentacija:

 • 7.3 Access right controller – new
 • 7.12 Order controller:
  • 7.12.11 POST/gateway/order/data-hr-15min-mtr-lvl-acr
  • 7.12.12 POST/gateway/order/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • 7.12.13 POST/gateway/order/data-sum-obj-lvl-acr
  • 7.12.14 POST/gateway/order/report-obj-acr

SandBox dokumentacija:

 • 5.2 Access right controller – new
 • 5.10 Order controller

Visą dokumentaciją rasite čia.