Gaminančių vartotojų bendros apskaitos grupės

Nuo rugsėjo 1 d. įsigalioja teisės aktų pokytis, leidžiantis apjungti gaminančių vartotojų objektus į bendros apskaitos grupes. Klientas, norėdamas kad jo gaminančio vartotojo objektai tarpusavyje dalintųsi į tinklą patiektu ir sukauptu elektros energijos kiekiu, turės ESO savitarnoje sukurti bendros apskaitos grupę, t.y. pagal nutylėjimą tokios grupės nebus formuojamos. ESO pagal sudarytą grupę išskaičiuos kuris objektas kiek patiekė į tinklą, kiek atgavo, koks yra trūkstamas kiekis, ir tiekėjams patieks šiuos jau suskaičiuotus kiekius.

Klientų grupės sukūrimai ir esamų grupių pokyčiai įprastai įsigalios tik nuo sekančio mėnesio pradžios, bet rugsėjo mėnesį pateikus prašymą iki rugsėjo 24 dienos išimtinai grupės bus suformuojamos atgaline data nuo rugsėjo pirmos dienos, kaip pirmą šio modelio veikimo mėnesį.

Daugiau informacijos kaip grupės turės būti sukurtos, ir kokie reikalavimai joms taikomi rasite čia: https://www.eso.lt/web/duk/bendros-apskaitos-grupes-199

Įsigaliojus aukščiau išvardintiems pokyčiams, Data Hub sąskaitybos ataskaita bus papildyta informacija apie sudarytos grupės numerį (GeneratingGroup) ir objekto prioriteto numerį toje grupėje (GeneratingObjectPriorityGroup).

Data Hub Sandbox aplinkoje jau yra paruošti testavimo pavyzdžiai metoduose „GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c“ ir „POST /reports/accounting-data-pack-b2c?first={integer}&count={integer}“. Plačiau galima susipažinti čia: Sandbox API documentation EN v6.4.pdf (eso.lt).

Planuojama, kad sąskaitybos ataskaitos su papildomais laukais pasieks nepriklausomus tiekėjus nuo spalio mėnesio traukiant sąskaitybos duomenys už rugsėjo periodą.