Deklaravimo pažymų traukimas per DH WEB

Siekiant didinti sistemos greitaveiką bei optimizuoti duomenų mainus, priimtas sprendimas, WEB deklaravimo funkcionalume sumažinti parametrą, kiek objektų gali būti traukiama į ataskaitą - nuo šiol šis parametras yra 20 000 objektų.

Todėl, traukiant deklaravimo pažymą per WEB, bus suformuojamos tik tos pažymos, kuriose bus mažiau nei 20 000 objektų.

Jeigu pažymoje bus daugiau nei 20 000 objektų, bus gaunama klaida ir tokia pažyma suformuota nebus. Deklaruojant prašome naudotis API metodais.

Prašome pasidalinti minėta informacija su kolegomis, kuriems ji gali būti aktuali.