B2C ir B2B sąskaitybos ataskaitų generavimo metodo keitimas į ASYNC

Informuojame, kad 05.18 planuojamo Data Hub diegimo metu bus implementuoti BSS sutarties modelio B2C ir B2B sąskaitybos pokyčiai, keičiant dabar esamą SYNC duomenų surinkimo principą į ASYNC.

Svarbu paminėti, kad ASYNC duomenų surinkimo principas jau yra naudojamas 2S2S sąskaitybos atveju.

 

ESAMA SITUACIJA:

Šiuo metu BSS sutarties modelio B2C ir B2B sąskaitybos ataskaitos WEB aplinkoje yra pasiekiamos sistemos naudotojui pasirinkus meniu punktą „Ataskaitos“ ir paspaudus meniu papunktį „BSS sąskaityba“.

Galimi ataskaitų tipai:

 • Sąskaitybos Duomenų rinkinys komercinio kliento skaitiklio lygmenyje esant BSS
 • Sąskaitybos Duomenų rinkinys buitinio kliento esant BSS

Esamos taisyklės:

 • Vieno užsakymo metu ataskaitą maksimaliai užsakyti galima tik už vieną mėnesį.
 • Užsakyti galima daugiausiai 3 metų senumo ataskaitą.
 • Sistemos naudotojui užpildžius ataskaitos formavimo kriterijus ir paspaudus mygtuką „ATSISIŲSTI DUOMENIS“ yra pradedamas duomenų generavimas, kurio trukmė priklauso nuo duomenų kiekio.
 • Jeigu pagal nurodytus ataskaitos formavimo kriterijus duomenų nėra, pateikiamas informacinis pranešimas „Su pasirinktais filtrais duomenų neturite.“.

API metodai yra aprašyti API dokumentacijos skyriuje 7.11 Report controller (bus naikinama po 6 mėn. sudiegus naująjį sprendimą)

 

BŪSIMA SITUACIJA:

Sudiegus ASYNC, BSS sutarties modelio B2C ir B2B sąskaitybos ataskaitos WEB aplinkoje bus pasiekiamos sistemos naudotojui pasirinkus meniu punktą "Ataskaitos" ir paspaudus meniu papunktį "Objektai nauja / 1val/ 15min / BSS ir 2S2S sąskaityba".

Modulyje bus pasiekiamos šios ataskaitos:

 • Objektų ataskaita
 • Sąskaitybos ataskaita 2S2S modeliui B2B
 • Automatizuoti kiekiai skaitiklio lygyje
 • Automatizuoti kiekiai objekto lygyje
 • Sąskaitybos ataskaita BSS modeliui B2B
 • Sąskaitybos ataskaita BSS modeliui B2C

Taisyklės:

 • Užsisakant B2B ir B2C sąskaitybos ataskaitas BSS modeliui filtruoti bus būtina pasirinkti ataskaitinį laikotarpį, esant poreikiui nurodyti varototojo kodą ir / arba asmens / įmonės kodą, ir / arba objekto nr.
 • Vieno užsakymo metu ataskaitą maksimaliai užsakyti bus galima tik už vieną ataskaitinį laikotarpį.
 • Užsakyti bus galima daugiausiai 3 metų senumo ataskaitą.
 • Užsakius ataskaitą bus sugeneruojamas unikalus užsakymo numeris, kuris "nuguls" ataskaitų užsakymų sąraše. 
 • Kuomet ataskaita įgaus statusą "Įvykdytas", ją bus galima atsisiųsti ir peržiūrėti.
 • Jeigu pagal pateiktą užsakymą duomenų nėra, mygtukas "ATSISIŲSTI" bus neaktyvus.

API metodai yra aprašyti API dokumentacijos skyriuose:

 • 7.3.9 GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2c
 • 7.3.10 GET/gateway/order/{orderId}/bill-bss-b2b

ASYNC rekomendacijos pateiktos API dokumentacijos skyriuje 6.2 ASYNC