"Atjungimo dėl skolos atšaukimo" funkcionalumo diegimas

Informuojame, kad rugsėjo 14 d. nuo 22:00 val. iki 24:00 val. yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu "Užklausų atšaukimo" funkcionalumas bus papildytas galimybe atšaukti "Atjungimo dėl skolos" užklausas.

Siekiant išvengti sistemos naudojimo trikdžių diegimo metu, prašome ir rekomenduojame minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

Sudiegus funkcionalumą, WEB aplinkoje jis bus pasiekiamas:

 • pasirinkus meniu punktą "Užklausų atšaukimas"
 • paspaudus procesą inicijuojantį mygtuką "Užklausos atšaukimas"
 • pirmame procesiniame žingsnyje pasirinkus atšaukiamos užklausos tipą "Atjungimas dėl skolos"
Atjungimo dėl skolos atšaukimas WEB aplinkoje
Atjungimo dėl skolos atšaukimas WEB aplinkoje

 

PAGRINDINĖS FUNKCIONALUMO "ATJUNGIMO DĖL SKOLOS ATŠAUKIMAS" TAISYKLĖS:

 • Užklausų atšaukimas bus galimas ne tik užklausoms, kurių tipai "Tiekėjo keitimas" (jau realizuota), bet ir "Atjungimas dėl skolos" (bus realizuota 09.14).
 • Užklausą, kurios tipas "Atjungimas dėl skolos" atšaukti galima tik tokiu atveju, jeigu jos būsena yra "Vykdomas". 
 • Jeigu Atjungimas dėl skolos yra inicijuotas objektui, kurio visi skaitikliai yra išmanieji (SMART), tai tokios užklausos atšaukimas nėra galimas valandomis nuo 13 val. iki 18 val.
 • Jeigu Atjungimas dėl skolos yra inicijuotas objektui, kurio visi skaitiklai nėra išmanieji (SMART), tai tokios užklausos atšaukimui valandų ribojimo nėra.
 • Jeigu Atjungimas dėl skolos yra inicijuotas objektui, kurio vienas ar daugiau skaitiklių yra išmanusis (SMART), kitas (-i) - nėra išmanieji, tai tokios užklausos atšaukimui valandų ribojimo nėra.
 • Vienos užklausos metu inicijuoti Atjungimo dėl skolos atšaukimą galima tik vienam objektui vienu metu.
 • Inicijavus užklausos, kurios tipas "Atjungimas dėl skolos" atšaukimą ir atšaukimo užklausai įgavus statusą "Įvykdytas", pradinė Atjungimo dėl skolos užklausa įgaus statusą "Klaida" su paaiškinimu "Neįvykdytas dėl pateikto atšaukimo".
 • Jeigu užklausos, kurios tipas "Atjungimas dėl skolos" vykdymo darbai jau yra pradėti, tačiau užklausa vis dar turi statusą "Vykdomas", tai tokiu atveju, atlikus darbus, atšaukimo užklausa įgaus statusą "Klaida" su paaiškinimu "Negalimas atšaukimas, jau vykdomi darbai.

ŠIO DIEGIMO METU KEIČIAMOS ESAMOS TAISYKLĖS:

 • "Sutarčių administravimo" temoje, "Atjungimo/Įjungimo" funkcionalume inicijavus užklausą, kurios tipas "Atjungimas dėl skolos", jai nebelieka standartinio 1 val. atšaukimo termino. Tokios užklausos atšaukimą bus galima inicijuoti, naudojantis "Užklausų atšaukimo" funkcionalumu.
 • Data Hub WEB aplinkos naudotojo rolių sąraše nebelieka "Užklausų atšaukimo" rolės. Užklausų atšaukimas bus galimas atsižvelgiant į tai, kokias priskirtas sutarčių administravimo roles naudotojas turi:
  • Pavyzdžiui, turint rolę "Tiekėjo keitimas" ir/arba "Atjungimas/Įjungimas", automatiškai bus galima atlikti ir tiekėjo keitimo, ir/arba atjungimų dėl skolos užklausų atšaukimą.

PRIMENAME, KAD:

 • Visa reikiama dokumentacija Jūsų implementacijos darbams yra pateikta API dokumentacijoje (žr. 8.8 Notification cancellation controller), kur naujo atšaukiamos užklausos tipo kodas - AP.
 • Kaip įprastai, galimybė atlikti atjungimo dėl skolos užklausos atšaukimą per NT portalą bus palaikoma 6 mėnesius nuo Data Hub diegimo datos.