Pranešimai

2023 m. kovo 20 d. 07:31
Informuojame, kad sistemos, atsakingos už automatizuotų duomenų surinkimą, 03.17 dienos diegimo darbai baigti. Sistemos veikla pilnai atstatyta, duomenys iš skaitiklių renkami ir perduodami kitoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe ir Data Hub.
Duomenų užsakymus Data Hub galima formuoti įprasta tvarka.
2023 m. kovo 15 d. 11:14
Informuojame, kad vakar (2023-03-14) Data Hub sistemoje įdiegtas naujas funkcionalumas "Kontaktų keitimas". Daugiau informacijos galite rasti --> https://datahub.eso.lt/naujienos/kontaktu-keitimo-funkcionalumo-diegimas
2023 m. kovo 13 d. 10:27
Informuojame, kad 03.17 dieną, nuo 07:30 valandos bus vykdomi sistemos, atsakingos už automatizuotų duomenų surinkimą, naujinimo darbai. Diegimo darbai, kurių metu automatizuotai nuskaityti duomenys nebus perduodami kitoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe ir Data Hub, truks iki 13 valandų.
Diegimo darbai prasidės po 03.16 dienos duomenų surinkimo, todėl automatizuotai nuskaityti duomenys už 03.16 dieną bus pasiekiami. Dėl galimų sutrikimų, susijusių su diegimo darbais, gali strigti 03.17 dienos ir sekančių dienų duomenų surinkimas.
Tuo laikotarpiu, iki atskiro pranešimo, kad duomenų surinkimas pilnai atstatytas, pagal galimybes prašome neformuoti užsakymų Data Hub, kad sistema nebūtų papildomai apkraunama.
2023 m. sausio 25 d. 09:51
Informuojame, kad vakar (2023-01-24) Data Hub sistemoje įdiegtas naujas fukcionalumas "Tarifo plano keitimas". Daugiau informacijos galite rasti --> https://datahub.eso.lt/naujienos/tarifo-plano-keitimo-funkcionalumo-diegimas
2023 m. sausio 12 d. 16:14
Informuojame, kad šiandien (01.12 dieną) nuo 22:00 iki 2:00 val. ESO dalyje bus vykdomi diegimo darbai sistemos, kuri turi tiesioginę įtaką informacijos perdavimui Data Hub procesuose. Diegimo metu 15 minučių laikotarpiui bus sustabdytas informacijos perdavimas, ko pasiekoje Data Hub negalės apdoroti ir perduoti užklausiamos informacijos. Pagal galimybes prašome minėtomis valandomis apriboti siunčiamų užklausų kiekius Data Hub sistemai.
2022 m. lapkričio 23 d. 09:55
Informuojame, kad šiuo metu stebimi 11.22 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. ESO komanda deda visas pastangas, kad maksimaliai greitai pašalintų problemą ir atstatytų pilną duomenų pateikimą suinteresuotoms šalims. Duomenų pateikimą tikimasi atstatyti šiandien dienos (11.23) vakare.
2022 m. lapkričio 14 d. 16:51
11.22 dieną, 22:00 valandą bus vykdomi sistemos, atsakingos už automatizuotų duomenų surinkimą, naujinimo darbai. Diegimo darbai, kurių metu automatizuotai nuskaityti duomenys nebus perduodami kitoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe ir Data Hubui, truks iki 3 valandų.
Pagal galimybes tuo laikotarpiu prašome neformuoti užsakymų Data Hubui, kad sistema nebūtų papildomai apkraunama.
2022 m. lapkričio 14 d. 16:47
Informuojame, kad šiuo metu stebimi 11.11 dienos automatizuotų duomenų nuskaitymo sutrikimai. ESO komanda deda visas pastangas, kad maksimaliai greitai pašalintų problemą ir atstatytų pilną duomenų pateikimą suinteresuotoms šalims.
Šiuo metu yra atstatyta apie 20% 11 d. duomenų, įskaitant visus GV ir NGV. Pilnai 11 d. duomenis tikimasi atstatyti iki 11.23 dienos.
2022 m. spalio 14 d. 15:17
Data Hub sistemoje jau galite teikti užklausas dėl sutarties nutraukimo dėl mirties.
2022 m. spalio 14 d. 15:14
2022-10-11 Sudiegtas naujas funkcionalumas elektros energijos "Atjungimas/Įjungimas".