Diegimų archyvas

2023 m. rugsėjo 21 d.

Informuojame, kad 09.21 dieną (ketvirtadienį) 20:00 - 22:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu planuojama:

 • papildyti objektų ataskaitą požymiu apie socialiai pažeidžiamus klientus
 • įdiegti vidinius sistemos veikimo patobulinimus

! Svarbu. Numatoma, kad diegimo darbų pradžioje nuo 20:00 val. iki 20:10 val. Data Hub sistema bus nepasiekiama.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. rugsėjo 14 d.

Informuojame, kad 09.14 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 24:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu numatoma:

 • užklausų atšaukimo funkcionalumą papildyti galimybe atšaukti atjungimo dėl skolos užklausas.
 • Data Hub WEB aplinkos naudotojo rolių sąraše panaikinti rolę "Užklausų atšaukimas". Užklausos atšaukimas bus galimas atsižvelgiant į tai, kokias priskirtas sutarčių administravimo roles naudotojas turi:
  • pavyzdžiui, turint rolę "Tiekėjo keitimas" ir/arba "Atjungimas/Įjungimas", automatiškai bus galima atlikti ir tiekėjo keitimo, ir/arba atjungimų dėl skolos užklausų atšaukimą.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. rugpjūčio 24 d.

Informuojame, kad 08.24 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 23:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus atlikti:

 • Paruošiamieji darbai reikalingi gaminančio vartotojo apskaitos vartotojo lygyje (suminio atsiskaitymo grupės) sąskaitybos duomenų papildymui
 • Kiti vidiniai sistemos patobulinimai

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. rugpjūčio 17 d.

Informuojame, kad 08.17 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 00:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus įdiegta:

 • Gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo galimos keitimo datos validacija – teikiant tiekėjo keitimo užklausą gaminančiam vartotojui ir pateikiant kitą GV atsiskaitymo būdą negu esamas, bus tikrinama ar praėjo metai nuo GV atsiskaitymo būdo pasirinkimo. Metams nepraėjus bus rodomas klaidos pranešimas. Taip pat atsiras papildomas informacinis laukas tiekėjo keitimo procese nurodantis galimą gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdo keitimo datą.
 • Pataisymas leidžiantis užpildyti BSS sąskaitybos ataskaitose laukus „Pas NT nuo (data)“ ir „Pas NT iki (data)“ nurodančius nuo kada ir iki kada objektas priklauso nepriklausomam tiekėjui
 • Deklaravimo metodo papildymas nurodantis paskutinio nurašyto rodmens reikšmę ir reikšmės datą
 • Vidiniai sistemos patobulinimai.

! Svarbu. Prieš diegimo darbus, nuo 21:00 val. WEB ir API aplinkose bus išjungta galimybė naudotis B2B ir B2C sąskaitybos duomenimis. Galimybė bus vėl įjungta po diegimo darbų.

! Dėl galimų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. liepos 25 d.

Informuojame, kad 07.25 dieną (antradienį) 20:00 - 22:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus:

 • Rinkos monitoringo funkcionalumas, kurio pagalba bus galima sekti savo atliekamų operacijų statistikas API integracijų pagalba.
 • Vidurkio skaičiavimo korekcija - pridėta sąlyga vidurkį skaičiuoti žiūrint į savininkystę, nesvarbu kaip keitėsi tiekėjai ar ESO sutartys.
 • Kiti sistemos patobulinimai.

! Dėl galimų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema, nes sistema bus visiškai išjungta. Po diegimo gali būti laikinas sistemos sulėtėjimas.

2023 m. liepos 13 d.

Informuojame, kad planuoti atlikti 06.22 dieną Data Hub sistemos naujinimo darbai perkeliami į 07.13 dieną.

Planuojamas įdiegti pakeitimas:

 • Pataisyta WEB GV duomenų rodymo klaida (NTK, STK, SK procesuose), kai įprastiems GV buvo nerodoma Gaminančio vartotojo naudojama galia. 
 • Vidiniai sistemos patobulinimai.
2023 m. birželio 20 d.

Informuojame, kad 06.20 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus:

 • Įdiegta galimybė pasirinkti naują gaminančio vartotojo atsiskaitymo būdą - atsiskaitymas pagal elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifą
 • Koreguojama taisyklė dėl PVM mokėtojo kodo nurodymo teikiant NTK pranešimą
 • Kiti sistemos patobulinimai

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. birželio 15 d.

Informuojame, kad 06.15 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 24:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

 • WEB portale BSS ataskaitos perkeliamos prie kitų asinchroniniu būdu generuojamų ataskaitų
 • PVM kodo automatinis pridėjimas NTK/SK/STK procesuose
 • Objektų ataskaita papildoma nauju lauku - pranešimo apie išėjimą data
 • Tarifo plano keitimo procese atsiras naujas laukas Tiekimo būsena
 • NTK procese iš VT į NT ateinantiems objektams bus panaikinta 12 mėnesių tarifo plano keitimo taisyklė.
 • Kiti patobulinimai

Svarbu! Data Hub sistemos naujinimo darbų metu:

 • Numatomi trumpi, iki 10 - 15 minučių, Data Hub WEB aplinkos ir API aplinkos veikimo sutrikimai.
 • Nuo 22:00 val. prasidės vidinių ESO sistemų, susijusių su Data Hub, naujinimo darbai, dėl kurių nuo 22 val. prašome neformuoti užsakymų. Jeigu užsakymai bus formuojami, jie pradės vykdytis diegimui pasibaigus (po 3 val.). Dėl šios priežasties prašome nedubliuoti užsakymų, o sulaukti jų įsivykdymo statuso.
 • Nebus diegiamas naujas GV atsiskaitymo būdas - kWh – PP Atgauta el. energija, šio pokyčio diegimas perkeliamas į 06.20 dieną.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. gegužės 25 d.

Informuojame, kad 05.25 dieną (ketvirtadienį) nuo 20:00 val. iki 21:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Svarbu! Diegimo pradžioje galimi API aplinkos veikimo sutrikimai, kurie gali užtrukti iki 5min.

Diegimo metu bus:

 • Įdiegti naujus duomenų užsakymo metodus, plačiau su pokyčiu galima susipažinti čia: Parengtos rekomendacijos JSON užklausų teikimui į Data Hub sistemą | ESO DH
 • Išjungti senus API metodus skirtus tiekėjui priskirti teises matyti istorinius suvartojimo duomenis ir metodus skirtus pačių istorinių duomenų užsakymui, plačiau apie pokytį galima susipažinti čia: Senojo API metodo naikinimas (Istorinių duomenų užsakymas) | ESO DH

 • Metodai: POST /object/my/active/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC} ir POST /object/all/active/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC} bei SK, STK ir NTK procesų 1 procesiniame žingsnyje esanti objekto detalesnė informacija papildyta laukais:

  • Elektrinės tipas (pateikiama GV ir NGV atveju)

  • Naudojama elektrinė (pateikiama GV ir NGV atveju)

   • SVARBU: jeigu objektas turi daugiau nei vieną elektrinę, bus pateikiamas naujausios įrengtos elektrinės numeris

  • Gaminančio vartotojo naudojama galia (pateikiama GV ir NGV atveju)

  • Elektrinės leistinoji naudoti galia (pateikiama GV atveju)

 • Metodai: POST /object/my/active/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC} ir POST /object/all/active/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC} bei STK ir NTK procesų 1 procesiniame žingsnyje esanti objekto detalesnė informacija papildyta laukais:

  • Suvartojimo vidurkis

  • Suvartojimo vidurkio skaičiavimo data

  • Vidurkio skaičiavimo mėnesių skaičius (skaičius priklauso nuo to, už kiek laikotarpių yra turima duomenų, taip pat atitinkamai atsižvelgiama į objekto savininkystę)

Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome sistemos naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. gegužės 18 d.

Informuojame, kad 05.18 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 23:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Planuojami pataisymai:

 • STK, SK, NTK funkcionalumuose panaikintas ribojimas teikti užklausas tik tiems objektams, kurie turi būseną "Tiekiama" (320 klaida).
 • Pataisyta klaida, kai buvo negalima pateikti atjungimo terminuotiems objektams (laikiniems įvadams).
 • Sutvarkyta problema atjungimo/įjungimo sąrašo eksporto dokumente.

Svarbu! Data Hub sistemos naujinimo darbų metu nuo 22:00 val. prasidės vidinių ESO sistemų, susijusių su Data Hub, naujinimo darbai, dėl kurių nuo 22 val. prašome neformuoti užsakymų. Jeigu užsakymai bus formuojami, jie pradės vykdytis diegimui pasibaigus (po 4 val.). Dėl šios priežasties prašome nedubliuoti užsakymų, o sulaukti jų įsivykdymo statuso.

Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. balandžio 25 d.

Informuojame, kad 04.25 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. bus vykdomi Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Bus diegiami smulkus sistemos pataisymai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome atnaujinimo metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. balandžio 18 d.

Informuojame, kad 04.18 dieną (antradienį) 20:00 - 21:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Bus diegiami smulkus sistemos pataisymai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. balandžio 11 d.

Informuojame, kad 04.11 dieną (antradienį) 24:00 - 01:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Bus diegiami atnaujinimai:

 • Estimated (EST) / Validated (VAL) požymis valandinėse / 15 min ataskaitose.
 • Sutarčių nutraukimo patobulinimas, kuomet buvo pateikiama klaida, prašome kreiptis į administratorių.
 • NTK/STK/SK procesuose pridedama papildoma informacija apie objekto elektros energijos tiekimo būseną.
 • Valandinių duomenų logikoje sutvarkyta problema, kai skaitiklis buvo perkeliamas į kitą objektą ir to skaitiklio rodmenis rodydavo naujame objekte.
 • Vidiniai sistemos patobulinimai.

Svarbu! Prieš Data Hub sistemos naujinimo darbus nuo 22:00 val. prasidės vidinių ESO sistemų, susijusių su Data Hub, naujinimo darbai, dėl kurių nuo 22 val. prašome neformuoti užsakymų. Jeigu užsakymai bus formuojami, jie pradės vykdytis diegimui pasibaigus (po 3 val.). Dėl šios priežasties prašome nedubliuoti užsakymų, o sulaukti jų įsivykdymo statuso.

Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. kovo 27 d.

Informuojame, kad 03.27 dieną (pirmadienį) 17:00 - 17:30 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Planuojama sudiegti sistemos patobulinimus susijusius su sąskaitybos duomenų apdorojimu.

Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. kovo 23 d.

Informuojame, kad 03.23 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Svarbu. Diegimo metu bus stabdomas Data Hub darbas, planuojama, kad nurodytu metu sistema bus nepasiekiama.

Diegimo metu planuojami atlikti darbai:

- NTK procese bus sudaryta galimybė pateikti užklausą, nurodant jau objekto esamą tarifo planą ir laiko zoną, net jeigu galima tarifo plano keitimo data dar nėra atejusi.

- Visų užsakymų greitaveikos tobulinimas.

- Užsakant B2B ir B2C ataskaitas, naudojantis API sprendimu, nebus galimybės nurodyti apytikslės objekto numerio arba vartotojo kodo reikšmės ("like"), turės būti nurodomi tikslūs ir pilni objekto numeriai ir vartojo kodai ("eq").

- Infrastruktūriniai darbai, dėl kurių nuo 22 val. prašome neformuoti užsakymų. Jeigu užsakymai bus formuojami, jie pradės vykdytis diegimui pasibaigus (po 2 val.). Dėl šios priežasties prašome nedubliuoti užsakymų, o sulaukti jų įsivykdymo statuso.

2023 m. kovo 16 d.

Informuojame, kad 03.16 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 18:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Bus diegiami smulkus sistemos pataisymai.

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus trumpam, nuo 17:00 iki 17:10 valandos, sustabdytas Data Hub darbas WEB aplinkoje.

2023 m. kovo 14 d.

Informuojame, kad 03.14 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

 • Planuojama sudiegti kontaktų keitimo funkcionalumą.
 • Bus panaikinti seni tiekėjo keitimo metodai:
 1. supplier/v2/supplier-change-notifications
 2. gateway/notification/contract/owner
 3. gateway_notification_contract

 

Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. vasario 14 d.

Informuojame, kad 02.14 dieną (antradienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Svarbu. Diegimo metu bus stabdomas Data Hub darbas, planuojama, kad nuo 22:00 val. iki 23:00 val. sistema bus nepasiekiama.

Diegimo metu planuojami atlikti darbai:

- Senosios objektų ataskaitos panaikinimas.
- WEB aplinkoje pakeičiamas valandinių duomenų užsakymo procesas, valandinius duomenis bus galima užsakyti tik turint objekto numerį.
- Deklaravimo funkcionalume atsiranda nauja taisyklė - negalima deklaruoti rodmenų mažesnių nei operatoriaus sistemoje užfiksuotas sutarties perrašymo rodmuo.
- Deklaravimo duomenų gavime atsiranda pataisymas, kai skaitiklio ar skalių keitimo metu sistema atiduodavo visas tą dieną galiojusias skales, o ne paskutinę naujausią.
- Valandinių duomenų rikiavimo pakeitimas, kad būtų rodomi valandų duomenys pagal datą, o ne pagal sutarčių galiojimą.
- Atjungimo funkcionalume panaikinta 8 taisyklė, draudusi atjungti socialiai pažeidžiamą klientą.
- Tarifų plano keitimo funkcionalume pridedama nauja taisyklė, kuri neleis keisti tarifų plano kol nėra sutartis perrašyta į skirstymo. 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. sausio 24 d.

Informuojame, kad 01.24 dieną (antradienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai, kurių metu bus pilnai stabdomas sistemos darbas.

Planuojami pakeitimai sistemoje:

 • Tarifų plano keitimo funkcionalumo diegimas. Atsiras galimybė keisti planą tiek per WEB aplinką, tiek naudojant API metodus per sistemines integracijas.
 • Tarifų plano keitimo funkcionalumas sandbox aplinkoje.
 • Užsakymų pagal teises automatinis ištrynimas po paros nuo užsakymo įvykdymo.
 • Klaidos taisymas dėl blogai atvaizduojamo GV atsiskaitymo būdo, kai DH gražindavo panaikintą "mišrų" atsiskaitymo būdą.
 • Vidiniai DH sistemos patobulinimai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. sausio 12 d.

Informuojame, kad 01.12 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus: 

- Pakeistos kontaktų pildymo taisyklės komercinės sutarties atveju, plačiau galima susipažintį čia: Kontaktų pildymo taisyklių pasikeitimai komercinės sutarties atveju | ESO DH

- Papildytas sandbox 15min intervaliniais duomenimis.

- Sudiegti vidiniai sistemos patobulinimai

 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.