Diegimų archyvas

2022 m. lapkričio 28 d.

Informuojame, kad 11.28 dieną (šiandien) 17:00 - 17:30 val. planuojami neplaniniai Data Hub sistemos naujinimo darbai. Bus sprendžiamos smulkios techninės problemos.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. lapkričio 25 d.

Dėl 2022 11 24 dienos atliktų Data Hub naujinimo darbų, šios dienos eigoje galimi trumpalaikiai sistemos veikimo sutrikimai. 2022 11 25 dieną (šiandien) 13:30 - 14:00 valandą planuojamas neplanuotas sistemos atnaujinimas, kuris turėtų užtikrinti sklandų Data Hub veikimą.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. lapkričio 24 d.

Informuojame, kad 11.24 dieną (ketvirtadienį) 23:00 - 01:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Numatomi įdiegti funkcionalumai:

- Naujas patobulintas suteiktų teisių ir istorinių duomenų užsakymų funkcionalumas. Senas sprendimas veiks 6 mėn. po diegimo. PASTABA: senuoju metodu užsakant užsakymus, jų nesimatys DH WEB aplinkoje. Nauju metodu ir/arba per DH WEB darant užsakymus jie matysis naujoje vietoje prie ataskaitų.

- STK/SK/NTK/TK detalesnėje objekto informacijoje pataisyti NGV požymio rodymą.

- Objektų ataskaitos greitaveikos didinimas.

- Deklaravimo sandbox bus papildyta daugiau testavimo atvejų.

 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. lapkričio 15 d.

Informuojame, kad 11.15 dieną (antradienį) 20:00 - 22:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

 

Bus atnaujinama:

- sąskaitybos BSS ataskaitos greitaveikos darbai;

- sąskaitybos BSS ataskaitos atsiskaitymo būdo pavadinimo keitimas;

- savininko ir tiekėjo keitimo funkcionalumo filtro pataisymas, kuomet nesimatydavo atšauktų pranešimų. 

 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. spalio 20 d.

Informuojame, kad 10.20 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

 

Diegimo metu bus įdiegiami sekantys pataisymai:

* Elektrinės tipo rodymas objektų ataskaitoje, objektams kurie nėra GV arba NGV;

* Metoduose pataisyta klaida dėl 1001 klaidos rodymo: 

/gateway/object/all/active/list

/gateway/object/my/active/list;

* 2S2S sąskaitybos ataskaitoje papildytas naujas laukas productConsumptionType (Produkto suvartojimo kategorija);

* Pridedami 5 nauji laukai metode (metersAmount; autoMetersAmount; smartMeterInstallationDate; meterAutomated; automationSystem)

 /gateway/object/all/active/list

* Kiti vidiniai DH sistemos pataisymai.

 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. spalio 13 d.

Norime jus informuoti, kad 10.13 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai, kurių metu Data Hub sistemos veikimas bus trumpam sustabdytas.

Prognozuojama, kad laiko tarpe nuo 17:05 val. iki 17:15 val. dvi minutes Data Hub nebus prieinamas.

2022 m. spalio 11 d.

Informuojame, kad spalio 11d. (antradienis) nuo 22:00 val. iki 01:00 val. yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu bus įdiegtas elektros energijos tiekimo atjungimo / įjungimo funkcionalumas.

Plačiau su numatomais darbais galite susipažinti čia: https://datahub.eso.lt/naujienos/atjungimoijungimo-funkcionalumo-diegimas

Diegimo metu sistema bus laikinai nepasiekiama naudotojams ir vykdomos užklausos nebus įvykdytos šiuo laikotarpiu, todėl prašome nesinaudoti sistema nurodytomis valandomis.

 

2022 m. rugsėjo 22 d.

Informuojame, kad 09.22 dieną (ketvirtadienį) 20:00 - 22:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. rugsėjo 15 d.

Informuojame, kad 09.15 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus įdiegtas naujas tiekėjo keitimo užklausos vykdymo statuso aprašymas:

"Klaida" - Tiekėjo keitimas negalimas, nes senos sutarties duomenys nesutampa

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. rugsėjo 13 d.

Informuojame, kad 09.13 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus išjungi žemiau nurodyti API metodai:

Juos pakeitė 2022 02 24 dieną sudiegti nauji Notification contract controller API metodai. Plačiau skaitykite API documentation EN v0.7.67 Actual.pdf

Taip pat bus pašalintos klaidos susijusios su NTK pateikimo procesu:

  • GV atsiskaitymo būdo atvaizdavimas Data Hub WEB aplinkoje teikiant užklausą per API
  • Tarifo plano keitimo metu gaunama klaida teikiant užklausą Data Hub Web aplinkoje

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. rugpjūčio 30 d.

Informuojame, kad 08.30 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus diegiami funkcionalumai leidžiantys teikiant tiekėjo keitimo užklausą tuo pat metu atšaukti kito nepriklausomo tiekėjo pateiktą užklausą tam pačiam objektui.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. rugpjūčio 24 d.

Informuojame, kad 08.24 dieną (trečiadienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus pataisytas:

  • metodo GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lv veikimas, kurio metu užsakius duomenis už laikotarpį, kai skaitiklio nuskaitymas dar nebuvo automatizuotas, bus gaunama „2018“ klaida informuojanti, kad už nurodomą laikotarpį duomenų nėra.
  • senoje objektų ataskaitoje informacijos pateikimas, susijęs su skaitiklių automatizavimo požymiu.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. rugpjūčio 18 d.

Informuojame, kad 08.18 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. liepos 28 d.

Informuojame, kad 07.28 dieną (ketvirtadienį) 16:00 - 17:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. liepos 26 d.

Informuojame, kad 07.26 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. liepos 14 d.

Informuojame, kad 07.14 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 19:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. birželio 30 d.

Informuojame, kad birželio 30 d. nuo 00:00 val. iki 04:00 val. (naktį iš 29 d. į 30 d.) yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu bus implementuoti tiekėjo keitimo proceso pokyčiai.

Visa aktuali dokumentacija pasiekiama -> https://datahub.eso.lt/dokumentacija

  • API dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
  • Sandbox dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
  • WEB naudotojo instrukcija - žr. 4.12 Sutarčių sudarymas 
  • Proceso schema - žr. Tiekėjo keitimo procesas LT v1.4

Daugiau informacijos - https://datahub.eso.lt/naujienos/primename-arteja-tiekejo-keitimo-proce…

 

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, prašome minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

2022 m. birželio 21 d.

Informuojame, kad 06.21 dieną (antradienį) 19:00 - 21:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. gegužės 31 d.

Informuojame, kad 05.31 dieną (antradienį) 22:00 - 00:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Sistemos naujinimo metu bus diegiamas pokytis susijęs su skaičių atvaizdavimu sąskaitybos B2C ataskaitoje. Po atliktų darbų skaičių formatas ataskaitoje bus pakeistas iš double į decimal ir kompensuotino kWh kiekio skaičiai bus vaizduojami su kableliu, o ne su tašku.

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, prašome minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

2022 m. gegužės 24 d.

Informuojame, kad 05.24 dieną (antradienį) 17:00 - 19:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Sistemos naujinimo metu bus diegiamas pokytis susijęs su skaičių atvaizdavimu sąskaitybos B2C, B2B, 2S2S, objektų duomenų rinkinio, valandinių ir suminių istorinių duomenų ataskaitose.

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, prašome minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

2022 m. gegužės 12 d.

Informuojame, kad 05.12 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 19:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. balandžio 21 d.

2022.04.21 17.00-18.00 val. vyksiančio diegimo metu planuojama pakeisti klaidų kodus iš 200 į 201 metoduose:

  • POST/gateway/order/{orderShortName}
  • POST/gateway/order/{hr15OrderShortName}
2022 m. balandžio 14 d.

Informuojame, kad šiandien (2022.04.14) 17.00-18.00 val. vyks diegimas, kurio metu bus atverta galimybė užsisakyti objektų atskaitą, sukonstruotą ant naujo techninio sprendinio.

2022 m. balandžio 12 d.

2022.04.12 17.00-18.00 val. vyksiančio diegimo metu planuojama atverti 2S2S ir valandines (objekto bei skaitiklio lygmenyje) ataskaitas, taip pat objektų duomenų rinkinį, sukonstruotą ant naujo techninio sprendinio, tačiau kol kas nebus galimybės užsisakyti šios ataskaitos duomenų.   

2022 m. kovo 31 d.

2022.03.31 22.00-23.00 val. vyksiančio diegimo metu bus diegiamas API metodų išjungimas. Metodai, kurie bus išjungti: •    POST /data/data-orders •    POST /reports/accounting-data-pack-b2b •    POST /reports/accounting-data-pack-b2b-count  

! Metodų GET /gateway/supplier/get-declaration-data ir GET /gateway/supplier/v2/get-declaration-data galiojimo laikas pratęstas iki 2022-04-30 (vėliau bus išjungti).

2022 m. kovo 29 d.

2022.03.29 17.00-18.00 val. vyksiančio diegimo metu bus diegiama: 1. Deklaravimo delta API sprendimas (žr. API dokumentaciją POST /gateway/declaration/reading/list) ir sandbox (žr. Sandbox dokumentaciją POST /gateway/declaration/reading/list)  

! Informuojame, kad Sandbox aplinkoje norint testuoti deklaravimo funkcionalumo metodas 6.1.3 Method POST /gateway/declaration/reading/list, yra pasiekiamas adresu https://dh-sandbox-api-v2.eso.lt/swagger-ui.html#, o metodai 6.1.1 Method get-declaration-data (v2), 6.1.2 Method get-declaration-data (v3), 6.1.4 Method send-declaration-data yra pasiekiami https://dh-sandbox-api.eso.lt/swagger-ui.html#.

2. Valandinių duomenų Sandbox:     2.1. nauji testavimo atvejai (Nr3 ir Nr4) (žr. Sandbox dokumentaciją POST/gateway/order/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC})      2.2. 8 nauji testavimo atvejai (Nr 1-8) valandinės ataskaitos užsakymui (žr. POST/gateway/order/{hrOrderShortName})     2.3. Ataskaitos gavimo metodai (žr. Sandbox dokumentaciją GET/gateway/order/{orderId}/hr-object ir GET/gateway/order/{orderId}/hr-meter)

    ! Sandbox dokumentacijoje aprašyti tik gavimo metodai, o scenarijai pateikiami atskirame dokumente (žr. dokumentą Sandbox Valandiniai)