Diegimų archyvas

2022 m. liepos 28 d.

Informuojame, kad 07.28 dieną (ketvirtadienį) 16:00 - 17:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. liepos 26 d.

Informuojame, kad 07.26 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. liepos 14 d.

Informuojame, kad 07.14 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 19:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. birželio 30 d.

Informuojame, kad birželio 30 d. nuo 00:00 val. iki 04:00 val. (naktį iš 29 d. į 30 d.) yra numatytas Data Hub sistemos diegimas, kurio metu bus implementuoti tiekėjo keitimo proceso pokyčiai.

Visa aktuali dokumentacija pasiekiama -> https://datahub.eso.lt/dokumentacija

  • API dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
  • Sandbox dokumentacija - žr. 6.8 Notification contract controller - new
  • WEB naudotojo instrukcija - žr. 4.12 Sutarčių sudarymas 
  • Proceso schema - žr. Tiekėjo keitimo procesas LT v1.4

Daugiau informacijos - https://datahub.eso.lt/naujienos/primename-arteja-tiekejo-keitimo-proce…

 

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, prašome minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

2022 m. birželio 21 d.

Informuojame, kad 06.21 dieną (antradienį) 19:00 - 21:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. gegužės 31 d.

Informuojame, kad 05.31 dieną (antradienį) 22:00 - 00:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Sistemos naujinimo metu bus diegiamas pokytis susijęs su skaičių atvaizdavimu sąskaitybos B2C ataskaitoje. Po atliktų darbų skaičių formatas ataskaitoje bus pakeistas iš double į decimal ir kompensuotino kWh kiekio skaičiai bus vaizduojami su kableliu, o ne su tašku.

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, prašome minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

2022 m. gegužės 24 d.

Informuojame, kad 05.24 dieną (antradienį) 17:00 - 19:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Sistemos naujinimo metu bus diegiamas pokytis susijęs su skaičių atvaizdavimu sąskaitybos B2C, B2B, 2S2S, objektų duomenų rinkinio, valandinių ir suminių istorinių duomenų ataskaitose.

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus pilnai sustabdytas Data Hub darbas WEB ir API aplinkose, prašome minėtomis valandomis neplanuoti darbų su Data Hub sistema.

2022 m. gegužės 12 d.

Informuojame, kad 05.12 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 19:00 val. bus atliekami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome minėtomis valandomis nesinaudoti Data Hub sistema.

2022 m. balandžio 21 d.

2022.04.21 17.00-18.00 val. vyksiančio diegimo metu planuojama pakeisti klaidų kodus iš 200 į 201 metoduose:

  • POST/gateway/order/{orderShortName}
  • POST/gateway/order/{hr15OrderShortName}
2022 m. balandžio 14 d.

Informuojame, kad šiandien (2022.04.14) 17.00-18.00 val. vyks diegimas, kurio metu bus atverta galimybė užsisakyti objektų atskaitą, sukonstruotą ant naujo techninio sprendinio.

2022 m. balandžio 12 d.

2022.04.12 17.00-18.00 val. vyksiančio diegimo metu planuojama atverti 2S2S ir valandines (objekto bei skaitiklio lygmenyje) ataskaitas, taip pat objektų duomenų rinkinį, sukonstruotą ant naujo techninio sprendinio, tačiau kol kas nebus galimybės užsisakyti šios ataskaitos duomenų.   

2022 m. kovo 31 d.

2022.03.31 22.00-23.00 val. vyksiančio diegimo metu bus diegiamas API metodų išjungimas. Metodai, kurie bus išjungti: •    POST /data/data-orders •    POST /reports/accounting-data-pack-b2b •    POST /reports/accounting-data-pack-b2b-count  

! Metodų GET /gateway/supplier/get-declaration-data ir GET /gateway/supplier/v2/get-declaration-data galiojimo laikas pratęstas iki 2022-04-30 (vėliau bus išjungti).

2022 m. kovo 29 d.

2022.03.29 17.00-18.00 val. vyksiančio diegimo metu bus diegiama: 1. Deklaravimo delta API sprendimas (žr. API dokumentaciją POST /gateway/declaration/reading/list) ir sandbox (žr. Sandbox dokumentaciją POST /gateway/declaration/reading/list)  

! Informuojame, kad Sandbox aplinkoje norint testuoti deklaravimo funkcionalumo metodas 6.1.3 Method POST /gateway/declaration/reading/list, yra pasiekiamas adresu https://dh-sandbox-api-v2.eso.lt/swagger-ui.html#, o metodai 6.1.1 Method get-declaration-data (v2), 6.1.2 Method get-declaration-data (v3), 6.1.4 Method send-declaration-data yra pasiekiami https://dh-sandbox-api.eso.lt/swagger-ui.html#.

2. Valandinių duomenų Sandbox:     2.1. nauji testavimo atvejai (Nr3 ir Nr4) (žr. Sandbox dokumentaciją POST/gateway/order/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC})      2.2. 8 nauji testavimo atvejai (Nr 1-8) valandinės ataskaitos užsakymui (žr. POST/gateway/order/{hrOrderShortName})     2.3. Ataskaitos gavimo metodai (žr. Sandbox dokumentaciją GET/gateway/order/{orderId}/hr-object ir GET/gateway/order/{orderId}/hr-meter)

    ! Sandbox dokumentacijoje aprašyti tik gavimo metodai, o scenarijai pateikiami atskirame dokumente (žr. dokumentą Sandbox Valandiniai)