Diegimų archyvas

2023 m. kovo 23 d.

Informuojame, kad 03.23 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Svarbu. Diegimo metu bus stabdomas Data Hub darbas, planuojama, kad nurodytu metu sistema bus nepasiekiama.

Diegimo metu planuojami atlikti darbai:

- NTK procese bus sudaryta galimybė pateikti užklausą, nurodant jau objekto esamą tarifo planą ir laiko zoną, net jeigu galima tarifo plano keitimo data dar nėra atejusi.

- Visų užsakymų greitaveikos tobulinimas.

- Užsakant B2B ir B2C ataskaitas, naudojantis API sprendimu, nebus galimybės nurodyti apytikslės objekto numerio arba vartotojo kodo reikšmės ("like"), turės būti nurodomi tikslūs ir pilni objekto numeriai ir vartojo kodai ("eq").

- Infrastruktūriniai darbai, dėl kurių nuo 22 val. prašome neformuoti užsakymų. Jeigu užsakymai bus formuojami, jie pradės vykdytis diegimui pasibaigus (po 2 val.). Dėl šios priežasties prašome nedubliuoti užsakymų, o sulaukti jų įsivykdymo statuso.

2023 m. kovo 16 d.

Informuojame, kad 03.16 dieną (ketvirtadienį) 17:00 - 18:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Bus diegiami smulkus sistemos pataisymai.

! SVARBU ! Šio sistemos naujinimo metu bus trumpam, nuo 17:00 iki 17:10 valandos, sustabdytas Data Hub darbas WEB aplinkoje.

2023 m. kovo 14 d.

Informuojame, kad 03.14 dieną (antradienį) 17:00 - 18:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

  • Planuojama sudiegti kontaktų keitimo funkcionalumą.
  • Bus panaikinti seni tiekėjo keitimo metodai:
  1. supplier/v2/supplier-change-notifications
  2. gateway/notification/contract/owner
  3. gateway_notification_contract

 

Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. vasario 14 d.

Informuojame, kad 02.14 dieną (antradienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

! Svarbu. Diegimo metu bus stabdomas Data Hub darbas, planuojama, kad nuo 22:00 val. iki 23:00 val. sistema bus nepasiekiama.

Diegimo metu planuojami atlikti darbai:

- Senosios objektų ataskaitos panaikinimas.
- WEB aplinkoje pakeičiamas valandinių duomenų užsakymo procesas, valandinius duomenis bus galima užsakyti tik turint objekto numerį.
- Deklaravimo funkcionalume atsiranda nauja taisyklė - negalima deklaruoti rodmenų mažesnių nei operatoriaus sistemoje užfiksuotas sutarties perrašymo rodmuo.
- Deklaravimo duomenų gavime atsiranda pataisymas, kai skaitiklio ar skalių keitimo metu sistema atiduodavo visas tą dieną galiojusias skales, o ne paskutinę naujausią.
- Valandinių duomenų rikiavimo pakeitimas, kad būtų rodomi valandų duomenys pagal datą, o ne pagal sutarčių galiojimą.
- Atjungimo funkcionalume panaikinta 8 taisyklė, draudusi atjungti socialiai pažeidžiamą klientą.
- Tarifų plano keitimo funkcionalume pridedama nauja taisyklė, kuri neleis keisti tarifų plano kol nėra sutartis perrašyta į skirstymo. 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. sausio 24 d.

Informuojame, kad 01.24 dieną (antradienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai, kurių metu bus pilnai stabdomas sistemos darbas.

Planuojami pakeitimai sistemoje:

  • Tarifų plano keitimo funkcionalumo diegimas. Atsiras galimybė keisti planą tiek per WEB aplinką, tiek naudojant API metodus per sistemines integracijas.
  • Tarifų plano keitimo funkcionalumas sandbox aplinkoje.
  • Užsakymų pagal teises automatinis ištrynimas po paros nuo užsakymo įvykdymo.
  • Klaidos taisymas dėl blogai atvaizduojamo GV atsiskaitymo būdo, kai DH gražindavo panaikintą "mišrų" atsiskaitymo būdą.
  • Vidiniai DH sistemos patobulinimai.

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.

2023 m. sausio 12 d.

Informuojame, kad 01.12 dieną (ketvirtadienį) 22:00 - 24:00 val. planuojami Data Hub sistemos naujinimo darbai.

Diegimo metu bus: 

- Pakeistos kontaktų pildymo taisyklės komercinės sutarties atveju, plačiau galima susipažintį čia: Kontaktų pildymo taisyklių pasikeitimai komercinės sutarties atveju | ESO DH

- Papildytas sandbox 15min intervaliniais duomenimis.

- Sudiegti vidiniai sistemos patobulinimai

 

! Dėl galimų laikinų sutrikimų, prašome naujinimo darbų metu nesinaudoti Data Hub sistema.